Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 11. iz 2006. godine.
Računovodstvo troškova u ratarskoj i voćarskoj proizvodnji
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 6
Događaji nakon dana bilanciranja
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 14
Računovodstvo bankarskih jamstava
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 19
Rad Odbora za standarde financijskog izvještavanja
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 25
Porezni i računovodstveni aspekt plaćanja i naplate kreditnim karticama
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 26
IX. godišnje savjetovanje “Interna revizija i kontrola” Sekcije internih revizora HZRIF (Poreč, 28. i 29. rujna 2006.)
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 35
Godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće u godini
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 37
Porez na dobit za fizičke osobe
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 44
Evidentiranje najma (leasinga) kod obrtnika
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 53
Socijalno osiguranje poljoprivrednika
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 62
Porezne olakšice za premije životnog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 87
Oporezivanje prometa osobnih automobila
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 93
Nadzorne knjige
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 101
Izvješćivanje o javnoj nabavi u internetskoj aplikaciji
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 111
Korištenje interneta na području zakonodavstva i registara
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 115
Državni inspektorat u nadzoru turističke sezone u 2006. godini
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 118
TRGOVINSKO POSLOVANJE
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 121
Trgovanje kao modus vivendi
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 123
U Belišću održani 6. športski susreti RFD Slavonije i Baranje
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 125
ODGOVORI UREDNIŠTVA
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 127
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 131
NARODNE NOVINE
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 135
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 11  Godina: 2006  Stranica: 137