Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 5. iz 2006. godine.
Računovodstvo valutne klauzule kao ugrađenog derivativa
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 5
Računovodstveni i porezni aspekti pozajmica
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 8
Računovodstveni i porezni aspekti pozajmica
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 8
Obveznici revizije i revizori prema novom Zakonu o reviziji
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 16
Novčani primici radnika u slučaju ozljede na radu i profesionalnog oboljenja
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 23
Poticanje zapošljavanja u 2006. godini
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 34
Naplata poreznog duga ovrhom
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 44
Oporezivanje primitaka športaša
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 55
Javno privatno partnerstvo kao model financiranja
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 63
Zatezne kamate - utvrđivanje i oporezivanje
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 66
Primjena međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju na izaslane (detaširane) radnike
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 76
Djelatnost turističkih vodiča
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 80
Vođenje popisa robe u trgovini na malo
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 83
Nove evidencije o materijalu u samostalnim djelatnostima
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 89
Financiranje iz pretpristupnih programa pomoći EU
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 92
Novi propisi o mjenjačkom poslovanju
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 96
Izmjene u statističkom istraživanju o vlasničkim ulaganjima
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 108
Ugovor o franchisingu
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 115
Uporaba osobnih zaštitnih sredstava
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 121
ODGOVORI UREDNIŠTVA
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 127
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 131
Zaduženost: obrat na hrvatski način
Broj: 5  Godina: 2006  Stranica: 123