Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 11. iz 2007. godine.
Osvrt na usvojeni Zakon o računovodstvu
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 8
Računovodstvo malih i srednjih poduzeća
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 13
Izmjene MRS 1 - Prezentiranje financijskih izvještaja
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 18
Naknade za vrijeme korištenja godišnjih odmora u skladu s MRS 19 - Primanja zaposlenih
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 21
Zapisi - računovodstvena evidencija izdavanja i ulaganja
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 25
Računovodstveno evidentiranje ulaganja u forward ugovore
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 32
Obračunske kalkulacije - temelj knjigovodstva u poljoprivredi
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 37
Revizijski dokazi i radna dokumentacija revizora (II. dio)
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 43
Godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće u godini
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 49
Otpremnine za prestanak radnog odnosa
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 56
Pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 64
Porez na dobit za fizičke osobe
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 69
Domaća radinost i sporedno zanimanje
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 86
Što je FINA kompenzacija?
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 89
Financiranje održivog rasta trgovačkih društava
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 91
Preporuke za izradu investicijskih elaborata
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 96
Mirovinski fondovi i javna ponuda dionica HT-a
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 100
Kriteriji odabira brokera
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 102
Dokumentacija za obradu zahtjeva za leasing
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 103
Ugovorne i zatezne kamate
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 105
Prolazne stavke u sustavu poreza na dodanu vrijednost
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 113
Pretvorba komunalnih poduzeća i vlasništvo objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 118
Utjecaj datuma ostvarivanja prava na visinu mirovine nakon izmjene propisa o mirovinskom osiguranju
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 129
Primjena prekršajnih sankcija u predmetima iz nadležnosti Deviznog inspektorata
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 135
Novi Zakon o javnoj nabavi - opći pregled
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 141
Prodaja poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 152
Može li poslodavac umanjiti radnicima plaću zbog neostvarenja planiranog rezultata poslovanja
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 155
Rad stranaca prema novom Zakonu o strancima
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 159
Volonterstvo kao aktivnost od općeg društvenog značaja
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 164
Što je to vodstvo?
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 169
Zašto Balanced Scorecard (BSC) koristi menadžmentu
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 176
Ugostiteljski objekti zatvorenog i klupskog tipa
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 179
Nova marka u hrvatskoj marketinškoj bibliografiji Knjiga Tihomira Vraneševića: “UPRAVLJANJE MARKAMA”
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 183
Opomena iz susjedstva
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 185
ODGOVORI UREDNIŠTVA
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 186
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 190
NARODNE NOVINE
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 198
Đakovo-rujan 2007. - 7. RIFIADA računovođa i financijskih djelatnika
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 199
V. jesenski seminar tajnika i računovođa u školstvu
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 200
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 11  Godina: 2007  Stranica: 201