Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 7. iz 2007. godine.
Financijski izvještaji trgovačkih društava za obračunska razdoblja tijekom godine
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 7
Iskazivanje financijskih učinaka poreznih gubitaka u računovodstvu
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 13
Statistički izvještaji obveznika poreza na dobit za razdoblje siječanj - lipanj 2007. godine
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 19
Pravo radnika na godišnji odmor
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 24
Prisilna naplata doprinosa za drugi stup mirovinskog osiguranja
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 30
Državne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 33
Provedba SAPARD programa
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 37
Povrat PDV-a kupcima stranim državljanima
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 40
Registracija naših poduzetnika u inozemstvu za potrebe PDV-a
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 45
Porez po odbitku prema Zakonu o porezu na dobit
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 52
Kreditni poslovi s inozemstvom
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 60
Plivajuće trošarine na naftne derivate
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 61
Inspekcija rada u kontroli poslodavaca
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 74
Ugovor o osiguranju života
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 78
Prilagodba sustava javne nabave zahtjevima Europske unije
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 88
Obveze ugostitelja prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 93
Afere u kontekstu
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 98
Zakašnjela prepoznavanja
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 100
“Bankovni i financijski ugovori”
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 102
ODGOVORI UREDNIŠTVA
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 103
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 105
NARODNE NOVINE
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 109
Održan Regionalni sastanak članica IFAC-a Srednje Europe
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 110
Plagijatorska posla u RIPupu
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 111
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 113
OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Broj: 7  Godina: 2007  Stranica: 119