Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 10. iz 2008. godine.
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - rujan 2008. godine - Rok predaje FINA-i: 20. listopada 2008. godine
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 11
Burzovne manipulacije i njihov utjecaj na financijske izvještaje
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 16
XBRL: utjecaj novog jezika financijskog izvještavanja na računovodstvo i reviziju
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 25
Međunarodni računovodstveni standardi za privatna poduzeća
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 30
Što donose izmjene MRS 24 - Objavljivanje povezanih stranaka
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 36
Priznavanje prihoda od usluga prema HSFI 15 - Prihodi
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 40
Naknade prilikom umirovljenja prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 19 - Primanja zaposlenih
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 43
Kapitalizacija troškova posudbe
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 46
Računovodstveni tretman i porezni učinci opcija na vlastite dionice ili udjele
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 51
Primjeri bilješki i objava prema MSFI 7 - Financijski instrumenti: Objavljivanja
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 54
Primjeri knjiženja najmova
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 58
Knjiženje i objava događaja nakon datuma bilance prema HSFI 4 - Događaji nakon datuma bilance
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 62
Specifičnosti sastavljanja poslovnog plana u trgovini
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 65
Interna revizija kao podrška procesu upravljanja rizicima
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 71
Praktični aspekti promijenjene uloge revizijskih odbora u korporativnom upravljanju
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 79
Utvrđivanje i priznavanje ozljede na radu i profesionalne bolesti
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 86
Naknada plaće za bolovanje zbog ozljede na radu
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 90
Prikaz novog Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 96
Radničko dioničarstvo
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 101
Cesija
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 111
Povrat poreza inozemnim poduzetnicima
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 114
Svjetski kongres računovođa 2010. Kuala Lumpur - Malezija
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 117
Prvi dan na poslu
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 119
Obavljanje poslova i naknada za rad stalnog sudskog vještaka
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 121
Novi oblici odavanja i neovlaštenog korištenja informacija o vrijednosnim papirima
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 129
Business Intelligence u funkciji razvoja gospodarstva
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 135
Procesna zrelost poduzeća
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 144
Krovni standardi upravljanja poslovnim informacijskim sustavima
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 148
IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 155
IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 155
DJELOVANJE KAZNENE PRESUDE NA PARNIČNI POSTUPAK
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 159
Rekordna, a potom usporena, strana ulaganja
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 161
IZ UDRUGA
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 163
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 165
NARODNE NOVINE
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 168
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 169
OBJAVE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Broj: 10  Godina: 2008  Stranica: 175