Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 12. iz 2008. godine.
Odluke i faze provođenja inventure poduzetnika 31. 12. 2008.
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 9
Porezna i računovodstvena obilježja inventurnih razlika i otpisa
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 14
Provođenje inventure poslovnih subjekata - primjer u trgovini na malo
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 24
Računovodstveni aspekti niveliranja cijena u prometu naftnih derivata
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 27
Obračun poslovnih spajanja prema MSFI 3 i testiranje goodwilla na umanjenje prema MRS-u 36
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 30
Računovodstveni i porezni aspekti podjele društava
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 37
MSFI - relevantni za financijske rizike i primjer internog akta banke s računovodstvenim politikama
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 41
Računovodstveni tretman ugovora o javno-privatnom partnerstvu - primjena IFRIC-a 12
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 45
Kartično poslovanje i financijsko-računovodstveni aspekt sudionika kartičnog procesa
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 49
Primjena ABC metode u malom poduzeću
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 57
Prikaz izmjena i dopuna Zakona o reviziji
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 66
Usklađenost regulative revizije financijskih izvještaja sa zahtjevima EU
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 70
Novi zahtjevi za izvještavanjem o internim kontrolama u reviziji financijskih izvještaja
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 74
Faze procesa forenzične revizije
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 80
Isplate božićnica i darova djeci radnika u 2008. godini
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 86
Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju i njihova primjena na obvezna osiguranja u Hrvatskoj
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 90
Ovrha na plaći i objava o visini neto plaće
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 94
Inventurne razlike kod obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 96
Utjecaj Zakona o tržištu kapitala na društva koja pružaju usluge upravljanja portfeljem i investicijskog savjetovanja
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 103
Optimiranje novčanog toka kroz upravljanje obrtnim kapitalom
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 107
Sekuritizacijske strukture
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 112
Ulazak i izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 116
Porezni aspekt troškova promidžbe i reprezentacije te darovanja i sponzorstva
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 122
Podnošenje zahtjeva za odgodu ovrhe poreznog duga
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 127
Može li PDV utjecati na konkurentnost poduzetnika?
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 134
Rezultati ankete IFAC-a: Kriza koncepta fer vrijednosti
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 142
Konflikti u timu
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 144
Visina mirovina u mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 146
Rezultati hrvatskog turizma u 2008. godini - stanje i tendencije prema ostvarenju I. - IX. 2008. godine
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 151
Svjetska financijska kriza i njene hrvatske refleksije
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 156
Aktualne smjernice za izbor i implementaciju poslovnog softvera
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 162
Proračun Europske unije - obilježja, uloga i financijski značaj
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 169
IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 180
“Analiza financijskih izvještaja”
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 185
Kriza ili umijeće mogućeg
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 187
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 189
Susreti članova Udruga Celje, Zagreb i Slavonski Brod
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 196
NARODNE NOVINE
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 198
NARODNE NOVINE
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 198
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 199
OBJAVE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Broj: 12  Godina: 2008  Stranica: 212