Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 10. iz 2009. godine.
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - rujan 2009. godine
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 16
Knjigovodstvene i druge evidencije u trgovini na malo cvijećem
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 21
Računovodstveni i porezni tretman popravaka u jamstvenom roku
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 27
Izrada poslovnog plana za 2010. godinu
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 32
Specifičnosti sastavljanja poslovnog plana u uslužnim poduzećima
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 41
Knjiženje posebnog poreza na drugi dohodak u slučaju više isplata tijekom mjeseca
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 48
Računovodstveni tretman dorade proizvoda
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 49
Izdaci za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 50
Kontrola revizorova rada i javni nadzor revizije
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 51
Upravljanje rizicima i revizija informacijskih sustava
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 56
Izdavanje poreznih potvrda u Poreznoj upravi
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 62
Ugovor o ustupu ili cesiji prava na povrat poreza
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 65
Porez po odbitku prema Zakonu o porezu na dobit
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 71
Isporuke dobara i usluga bez naknade
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 80
Novi sustav oporezivanja trošarinama
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 86
Državne potpore poslodavcima za očuvanje radnih mjesta
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 93
Smanjeni iznosi novčanih naknada za nezaposlene
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 98
Dinamička procjena ekonomske vrijednosti
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 99
Trgovanje opcijama na svjetskim burzama
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 106
Primjena propisa o sprječavanju pranja novca i deviznih propisa na ugovore o otvaranju računa u bankama
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 117
Statističko izvještavanje Hrvatskoj narodnoj banci o prijenosu imovine/usluga između inozemnih i domaćih poduzeća
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 123
Organi društva s ograničenom odgovornošću
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 131
Ranjivost informacijskih sustava
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 139
Razvoj izvješćivanja o nefinancijskim informacijama u EU - primjer Kraljevine Nizozemske
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 145
Politička potpora gospodarstvu
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 148
Ekonomski, fiskalni i socijalni učinci “kriznog poreza”
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 150
NARODNE NOVINE
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 157
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 158
Predstavnici Međunarodne federacije računovođa (IFAC-a) posjetili su Hrvatsku
Broj: 10  Godina: 2009  Stranica: 166