Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 11. iz 2009. godine.
Prikaz XII. savjetovanja “Interna revizija i kontrola” (Poreč, 1., 2. i 3. listopada 2009.)
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 12
Promjene MRS-a 1 - Prezentiranje financijskih izvještaja
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 15
Svrha i forme novog Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti prema izmijenjenom MRS 1
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 22
Povezane stranke - objavljivanja prema MSFI i HSFI
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 33
Priznavanje prihoda od pružanja usluga
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 37
Vrednovanje potraživanja
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 42
Računovodstveni i porezni aspekt prijelaza s oporezivanja dohotka na dobit
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 45
Računovodstveni i porezni tretman otpremnina i naknada prilikom umirovljenja
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 52
Praćenje financijskih rezultata dijelova poduzeća
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 56
Upravljanje novčanim tokom pomoću neto obrtnog kapitala
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 63
Pregled značajnih promjena u Međunarodnim revizijskim standardima
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 66
Revizijske procedure i metodologija za otkrivanje prijevara i pogrešaka
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 75
Metode procjene rizika u procesu interne revizije
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 82
Proces testiranja sustava internih kontrola te izvještavanje oko uočenih nedostataka
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 90
Strane osobe i osobni identifikacijski broj
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 96
Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i imovine
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 102
Obračun posebnog poreza na dohodak od kapitala i dohodak od osiguranja
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 109
Obavljanje stomatološke djelatnosti i djelatnosti zubnih tehničara u privatnoj praksi - porezni aspekti
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 112
Obračun PDV-a na usluge u poslovanju s inozemstvom
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 121
Obračun i plaćanje trošarina od 1. siječnja 2010. godine
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 130
Vrijednosno usklađenje potraživanja
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 138
Godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće u godini
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 139
Ispravak isplaćene naknade za bolovanje zbog ozljede na radu
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 148
Ostvarivanje poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 155
Novine u ostvarivanju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 168
Restrukturiranje poduzeća preko mehanizma tržišta kapitala
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 172
Ekonomsko-financijska analiza investicijskih projekata
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 184
Ovlašteni primatelj
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 190
Institucije za platni promet kao novi ovlaštenici obavljanja platnih transakcija
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 193
Uvjeti prodaje božićnih drvaca
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 197
Organiziranje izletničkih programa i učeničkih putovanja
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 204
Razvoj normi za upravljanje kvalitetom (Norma ISO 9001:2000)
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 209
Izvješće Europske komisije o napretku Hrvatske u pripremama za članstvo u Europskoj uniji
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 214
Vlada najavila početak oporavka
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 219
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 221
NARODNE NOVINE
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 227
Tradicionalno jesensko savjetovanje
Broj: 11  Godina: 2009  Stranica: 246