Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 12. iz 2009. godine.
Promjene MRS-a 1 - Prezentacija financijskih izvještaja u 2009.
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 38
Odluka o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 9
Popis imovine i obveza (inventura) 31. 12. 2009.
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 11
Porezni i računovodstveni tretman inventurnih razlika i otpisa
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 16
Ispravak pogreške prethodnog razdoblja
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 26
Troškovi promidžbe i reprezentacije te darovanja i sponzorstva - računovodstveni i porezni aspekt
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 29
Računovodstveno praćenje PDV-a obračunanog po nadzoru Porezne uprave
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 35
Računovodstvena regulativa financijskih subjekata na međunarodnoj razini
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 43
Kako otkriti i spriječiti prijevare u odjelu računovodstva?
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 46
Koncepcija i sadržaj novog Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja internog revizora
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 51
Uloga i doprinos državne revizije u odgovornosti i preglednosti korištenja javnih sredstava
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 57
Osobni identifikacijski broj - od uvođenja do pune primjene
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 62
Odabir poreznih obveznika za nadzor
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 68
Ulazak i izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 76
Novine u obračunu PDV-a na vlastitu potrošnju
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 83
Božićnice i darovi djeci radnika u 2009. godini
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 88
Izvještavanje Porezne uprave o isplaćenim dohocima, doprinosima, porezu na dohodak i posebnom porezu
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 93
Izmjena Pravilnika o Obrascu R-Sm
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 103
Uvjeti za mirovinu i visina mirovine za osiguranike sustava generacijske solidarnosti
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 106
Izmijenjena prava hrvatskih branitelja
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 113
Izračun kamatne stope pri točki pokrića za nastup događaja rizika nenamire (“default”)
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 116
Vrednovanje opcija Black-Scholesovim modelom i binomnim modelom upotrebom Excela
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 118
Plaće i bonusi financijskih direktora kompanija koje listaju na Londonskoj burzi
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 125
Inventurne razlike kod obrtnika
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 126
Prodaja robe na malo iz veleprodaje i prodaja robe iz maloprodaje na veliko
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 132
Rezultati hrvatskog turizma u 2009. g. - stanje i tendencije prema ostvarenju I. - IX. 2009.
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 136
Pružanje usluga u turizmu
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 141
Nove izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 146
Unaprjeđenje učinkovitosti poslovanja organizacije korištenjem samoprocjene po EFQM Excellence Modelu®
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 149
Upravljanje potpunom kvalitetom (TQM)
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 156
Pisanje IPA projektnog prijedloga za prijavu na natječaj za bespovratna sredstva
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 162
Hrvatska ekonomska politika u 2010.
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 166
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 168
NARODNE NOVINE
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 173
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 174
Godišnja konferencija i skupština Europske konfederacije instituta za internu reviziju (ECIIA)
Broj: 12  Godina: 2009  Stranica: 192