Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 2. iz 2009. godine.
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2008. godinu
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 8
Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za obveznike Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 16
Početno i naknadno mjerenje reklasifikacije financijske imovine i njeno računovodstveno praćenje
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 34
Godišnji financijski izvještaji leasing društva
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 40
Posebnosti godišnjeg obračuna u trgovini
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 48
Posebnosti utvrđivanja prihoda i rashoda u graditeljstvu s primjenom MRS-a 11
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 54
Ispostavljanje i elementi računa prema računovodstvenim i poreznim propisima
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 58
Konsolidacija i porez na dobit
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 62
Iskazivanje odgođenih poreznih obveza temeljem revalorizacije
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 63
Nerealizirani gubitak kod financijske imovine raspoložive za prodaju
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 64
Upotreba vlastitih proizvoda
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 65
Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 66
Olakšice u porezu na dobit po osnovi poticanja ulaganja
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 68
Porezne olakšice u porezu na dobit za 2008. godinu za poduzetnike koji posluju u slobodnim zonama
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 73
Prijava poreza na dohodak za 2008. godinu
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 78
Izvještavanje o dospjelim i plaćenim iznosima doprinosa i poreza na dohodak
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 99
Oporezivanje primitaka pomoraca
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 103
Oporezivanje autorskih honorara rezidenata i nerezidenata
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 115
Konačni obračun PDV-a za 2008. godinu
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 127
Posebni porez na promet luksuznih proizvoda
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 142
Obračun članarine turističkim zajednicama i spomeničke rente za 2008. godinu
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 150
Naknada plaće za rodiljni i roditeljski dopust
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 157
Novi propisi iz zdravstvenog osiguranja
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 165
Pregled kretanja tržišta kapitala u zemljama regije u 2008. godini
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 172
Komorski doprinos
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 179
Primjena propisa iz ugostiteljstva i turizma
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 183
Ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima u 2009. god.
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 186
Proračun Europske unije za 2009. g. u kontekstu financijskih predviđanja za razdoblje 2007. - 2013.
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 196
Operativni program Mediteran
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 202
Insolventnost i likvidnost poduzetnika Hrvatske
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 207
Kriza kao teret i kao šansa
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 211
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 213
NARODNE NOVINE
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 215
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 216
Stres: što je to?
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 224
Predstavljanje SPECIJALIST. Profila Zanimanja “Knjigovođa“ i “Računovođa“
Broj: 2  Godina: 2009  Stranica: 226