Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 3. iz 2009. godine.
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - ožujak 2009. godine - rok predaje FINA-i: 20. travnja 2009. godine
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 9
Dodatni podaci
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 14
Izvještaj o promjenama kapitala
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 18
Godišnje izvješće
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 20
Učinci prelaska s MSFI na HSFI - pregled računovodstvenih politika i njihov porezni tretman -
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 23
Računovodstveno praćenje raspoređivanja neto dobiti i pokrića gubitaka poduzetnika
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 34
Prijedlog odluka o rasporedu dobiti
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 41
Analiza financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 44
Primjena i računovodstvena rješenja reklasifikacije financijskih instrumenata za financijske institucije
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 52
Umanjenje vrijednosti financijske imovine prema HSFI 9 i 12 i MRS 39
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 61
Računovodstveni tretman tečajnih razlika
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 66
Računovodstvo vremenskih razgraničenja prema HSFI 14 - Vremenska razgraničenja
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 69
Utjecaj različitih metoda obračuna utroška zaliha sirovina i materijala prema HSFI 10 na poslovni rezultat
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 75
Prva primjena HSFI - datum prijelaza
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 79
Prodaja dugotrajne materijalne imovine
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 80
Ulaganja u ovisna i pridružena društva prema MSFI i HSFI
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 82
Utvrđivanje osnovice pri prijelazu s oporezivanja dohotka na porez na dobit
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 83
Porezno određenje naknade štete zbog posljedica ozljede na radu
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 89
Plaća u naravi - porezni i računovodstveni aspekt
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 95
Olakšice pri plaćanju doprinosa za radnike koji se prvi put zaposle
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 102
Zakonodavni okvir za sustav slobodnih zona u Republici Hrvatskoj
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica:
Faktoring - alternativni oblik kratkoročnog financiranja
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 115
Pregled trgovanja na Zagrebačkoj burzi za 2008. godinu
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 119
Ostvareni rezultati domaćih turističkih agencija u razdoblju I. - IX. mjesec 2008. godine
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 121
Novi Zakon o kreditnim institucijama - osnovne novosti i promjene
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 127
Alternativni oblik financiranja malog poduzetništva putem mikrokredita
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 131
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda - u primjeni
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 137
Pravo na pristup informacijama
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 145
Utvrđivanje godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj za 2009. godinu
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 148
Položaj radnika u stečajnom postupku
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 154
Operativni program transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 159
Mjere sa zadrškom
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 164
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 166
NARODNE NOVINE
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 171
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 172
Održana je IV. redovna Skupština Udruge računovođa Metković
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 177
“Burnout” sindrom
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 179
SPECIJALIST.Studenti
Broj: 3  Godina: 2009  Stranica: 181