Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 6. iz 2009. godine.
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2008. godinu za javnu objavu
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 11
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu - primjer
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 17
Računovodstvo voćarske i vinogradarske proizvodnje
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 33
Očekivani gubitak kod ugovora o građenju - računovodstveni tretman prema MSFI i HSFI i porezni učinak
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 38
Ugovori u stranoj valuti i ugovori uz valutnu klauzulu
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 43
Restrukturiranja dugova metodom zamjene duga glavnicom
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 47
Kalkulacija troškova za kratkoročno odlučivanje o cijenama narudžbi
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 50
Amortizacija revalorizirane imovine
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 52
Računovodstveni tretman bonusa
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 53
Utvrđivanje nadoknadivog iznosa prema MRS 36
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 54
Računovodstveni tretman eskonta mjenice
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 55
Projekt usklađivanja i poboljšanja jasnoće Međunarodnih revizijskih standarda
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 56
Zahtjevi za povrat i preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih davanja
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 59
Povrat PDV-a kupcima stranim državljanima
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 73
Porezni tretman pretvaranja revalorizacijske rezerve u temeljni kapital
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 77
PDV na usluge prijevoza pri uvozu dobara ovisno o paritetu isporuke
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 78
Obračun PDV-a na isporuku/ izuzimanje vozila za koje pri nabavi nije odbijen pretporez
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 79
Pravo na godišnji odmor i pravo na regres za 2009. godinu
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 80
Novi iznos minimalne plaće od 1. lipnja 2009.
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 86
Isplata plaća po sudskoj presudi, sudskoj i izvansudskoj nagodbi
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 88
Rekapitulacija podataka o mirovinskoj osnovici za 2008. godinu
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 99
Mjere za poboljšanje i reforme mirovinskih sustava
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 104
Izrada investicijske studije
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 110
Naplata potraživanja izvansudskom ovrhom
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 121
Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 126
Ekonomske - financijske pogodnosti poslovanja unutar gospodarskih zona
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 130
Financiranje osoba starije životne dobi tehnikom “obrnute hipoteke”
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 133
Promjene u statističkom izvještavanju izravnih i portfeljnih ulaganja za potrebe sastavljanja platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja RH
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 143
Financijski stres
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 151
Uvjeti za obavljanje i porezni aspekt seljačkog turizma
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 153
Kamate na predujam kao oblik obeštećenja potrošača
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 159
Odgovornost države za štetu zbog propuštanja nadzora nad radom državnih tijela u oblasti financija
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 164
Pravo na suđenje u razumnom roku - šutnja uprave
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 166
Program Europske unije za poduzetništvo i inovacije
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 170
Proračunski manjak u Europskoj uniji
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 174
Nazire li se kraj globalnoj recesiji?
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 184
Nazire li se izlaz iz hrvatske krize?
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 190
Osobine i zahtjevi od zaposlenika u kontrolinga
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 192
Mentorstvo
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 196
NARODNE NOVINE
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 198
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 199
Naslov: Financijsko izvještavanje u Europskoj uniji
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 206
Izborna skupština Udruge računovođa i financijskih djelatnika „Baranja“ Beli Manastir
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 208
Održana je I. konferencija internih revizora “Razvoj i izazovi interne revizije“
Broj: 6  Godina: 2009  Stranica: 213