Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 7. iz 2009. godine.
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - lipanj 2009. godine rok predaje FINA-i: 20. srpnja 2009. godine
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 13
Polugodišnji izvještaji izdavatelja vrijednosnih papira uz primjenu MRS-a 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 18
Računovodstveni i porezni tretman spajanja i pripajanja
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 20
Ispravak vrijednosti imovine u novonastalim tržišnim okolnostima
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 24
Praktična primjena MSFI 8 - Poslovni segmenti
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 28
Blagajničko poslovanje - zakonodavni okvir i primjeri
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 33
Polugodišnji izvještaj o ostvarenju plana poduzeća
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 44
Mišljenje u svezi javne objave godišnjeg izvješća malih poduzetnika
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 48
Struktura revizorskog izvješća
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 49
Revizijska metoda uzoraka na primjeru proizvodnog poduzeća
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 57
Promjena visine predujma poreza na dobit u 2009. godini
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 85
Procjena vremenske neograničenosti poslovanja u uvjetima globalne financijske krize
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 64
Novi pravilnici temeljem ovlasti iz Općeg poreznog zakona
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 68
Zastara u poreznom postupku
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 75
Učinci računovodstvene osnove ulaganja u vlasničke financijske instrumente na poreze
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 91
Antirecesijske mjere i porezi na uvoz osobnih automobila i plovila
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 97
Obveze PDV-a pri prijenosu cjeline obrta na trgovačko društvo
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 101
Prava i obveze osiguranih osoba prema novom Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 103
Primici studenata i učenika za rad preko ovlaštenih posrednika
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 110
Upravljanje potraživanjima od kupaca
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 116
Analiza profitabilnosti financijskih ulaganja na hrvatskom financijskom tržištu 2002. - 2008. godine i buduća očekivanja
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 120
Plaćanja u stranoj valuti u Republici Hrvatskoj i gotovinska plaćanja u poslovima s inozemstvom
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 127
Minimalni uvjeti za obavljanje trgovine
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 131
Popusti, sezonska sniženja i rasprodaje u trgovini na malo
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 137
Turističke usluge u nautičkom turizmu
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 142
Zastara potraživanja po propisima obveznog prava
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 147
Novi Zakon o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 152
Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 155
Organizacijska kultura i zadovoljstvo korisnika
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 158
Uvijek aktualno: napadi s Weba i mogućnosti zaštite korisnika Interneta
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 162
Program Europske unije za podršku politikama primjene informacijskih ikomunikacijskih tehnologija
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 168
Hrvatska kriza i MMF
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 173
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 175
NARODNE NOVINE
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 180
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 181
Godišnja nagrada „Prof. dr. sc. Ferdo Spajić“
Broj: 7  Godina: 2009  Stranica: 188