Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 1. iz 2010. godine.
Sastavljanje financijskih izvještaja poduzetnika za 2009. godinu
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 12
Računovodstveno praćenje troškova poslovanja
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 16
Računovodstveno praćenje prihoda i rashoda
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 41
Objave u bilješkama za obveznike HSFI
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 50
Primjer sastavljanja financijskih izvještaja za 2009. godinu
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 57
Izvješćivanje u sustavu javne nabave - obveze i dosadašnja iskustva
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 60
Izvješćivanje o sustavu unutarnjih financijskih kontrola za 2009. godinu
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 68
Obračun naknada, doprinosa, članarina i spomeničke rente
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 72
Članarine turističkim zajednicama
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 78
Neki slučajevi računovodstvenog praćenja ulaganja u pridružena i ovisna društva prema MSFI i HSFI
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 84
Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 88
Izvješćivanje o velikim izloženostima kreditnih institucija
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 111
Državne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu i njihovo računovodstveno praćenje
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 119
Fleksibilni proračun kao instrument kontrole izvršenja i ocjene efikasnosti menadžmenta
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 125
Revizorova procjena značajnosti i rizika u procesu revizije financijskih izvještaja
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 130
Eksterne konfirmacije prema novom izmijenjenom MRevS-u 505
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 139
Primjena Benfordovog zakona u internoj i eksternoj reviziji
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 143
Uloga mišljenja u poreznom postupku
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 148
Prijava poreza na dobit za 2009. godinu
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 156
Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu putem olakšice u porezu na dobit
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 169
Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte putem smanjenja osnovice poreza na dobit
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 174
Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 179
Novi Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 186
Godišnja izvješća o posebnim porezima za 2009. godinu
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 199
Isplata plaće u 2010. godini
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 207
Obračun doprinosa i poreza pri isplati drugog dohotka u 2010. godini
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 223
Poduzetnička plaća za fizičke osobe obveznike poreza na dobit
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 232
Ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima u 2010. g.
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 239
Izvori kratkoročnog financiranja
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 249
Model praćenja naplate potraživanja u cilju ostvarenja poslovnog plana
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 256
Bankrot gradskog holdinga Dubai-a
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 260
Izmjene u deviznom poslovanju
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 261
Utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti za 2009. godinu
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 267
Za ostvarivanje poticaja u poljoprivredi OPG mora biti upisano u registar obveznika poreza na dohodak
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 284
Prikaz novog Zakona o radu
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 286
Poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom kroz pretpristupnu pomoć Europske unije
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 295
Pregled makroekonomskih pokazatelja
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 298
Svaki treći - optimist
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 299
Umro je Paul Samuelson, ugledni svjetski ekonomist
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 301
NARODNE NOVINE
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 302
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 303
XXVIII. redovita izborna Skupština Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 313
Izvješće s 40. izborne skupštine Udruge RFD Zagreb
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 315
Redovita izborna Skupština Udruge računovođa i financijskih djelatnika Koprivničko-Križevačke županije
Broj: 1  Godina: 2010  Stranica: 316