Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 11. iz 2010. godine.
Prikaz XIII. savjetovanja “Interna revizija i kontrola” (Vodice, 30. rujna - 02. listopada 2010.)
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 19
Računovodstveni tretman nematerijalne imovine sukladno HSFI 5 i MRS 38
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 22
Izgradnja građevinskog objekta - računovodstveni i porezni aspekt
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 29
Efekti revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 42
Računovodstveno praćenje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 44
Računovodstveni tretman ulaganja u dionice namijenjene trgovanju prema MRS-u 39 i HSFI-u 9
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 52
Troškovi promidžbe i reprezentacije te darovanja i sponzorstva - računovodstveni i porezni aspekt
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 59
Računovodstveni tretman popusta
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 65
Sastavljanje početne bilance obveznika poreza na dohodak pri prijelazu na oporezivanje porezom na dobit
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 70
Predradnje za inventuru na 31. 12. 2010.
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 77
Pregled razvoja i primjene MSFI
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 81
Specifičnosti procesnog sustava obračuna troškova
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 84
Računovodstvene informacije kao podloga za donošenje mjera za ublažavanje posljedica ekonomske krize u poduzeću
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 90
Primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja u Sjedinjenim Američkim Državama
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 96
Prikaz provedene ankete IFAC-a “Third Annual Global Leadership Survey”
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 99
Usporedba Općeprihvaćenih računovodstvenih načela (US GAAP) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRS) za investicijske fondove
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 108
Prodaja vlastitog udjela ispod troška stjecanja
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 111
Recentni trendovi u razvoju interne revizije
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 112
Porezno planiranje unutar poreznog sustava Republike Hrvatske
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 118
Postupanje poreznog nadzora nakon presude Ustavnog suda
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 127
Godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće u godini
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 134
Izmijenjeni uvjeti za ostvarivanje prava na mirovinu od 1. studenoga 2010.
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 144
Pravo na naknadu plaće prema propisima obveznog zdravstvenog osiguranja
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 151
Investiranje u nekretnine
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 160
Real option naspram tradicionalnih metoda vrednovanja investicijskih projekata
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 165
Matematička formulacija financijskog i operativnog modela leasinga
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 174
Dugotrajna imovina i obračun amortizacije kod obrtnika
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 181
Uvoz i carinska vrijednost uzoraka i reklamnog materijala
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 193
Ugostiteljske i turističke usluge u seljačkom domaćinstvu
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 197
Primjena propisa o ugostiteljskoj djelatnosti
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 203
Izbor članova nadzornih i upravnih odbora društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 206
Upotreba tvrtke u poslovanju trgovačkih društava
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 213
Načini i važnost ispitivanja zadovoljstva na radu
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 216
E-poslovanje, e-račun, e-porezna prijava i drugi e-...
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 224
Nobelova nagrada za ekonomiju
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 225
Interes zemalja u svijetu za ulaganje u europske zemlje
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 226
Porezni tretman dobrovoljne mirovinske štednje u odabranim državama
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 228
Promjene u europskom sustavu osiguranja depozita - perspektiva nakon svjetske financijske krize
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 237
Europske teme društveno ekonomskih i humanističkih istraživanja
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 242
Financijski teška godina
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 247
NARODNE NOVINE
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 249
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 250
Svečano obilježen Dan računovođa i financijskih djelatnika u Županji
Broj: 11  Godina: 2010  Stranica: 260