Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 12. iz 2010. godine.
Izmjene i dopune Pravilnika o strukturi i sadržaju GFI
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 11
Računovodstveni i porezni tretman inventurnih razlika i otpisa
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 13
Popis imovine i obveza kod društava u stečaju
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 21
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja prema MSFI-u 5
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 27
IFRIC-ovi u primjeni prilikom izrade financijskih izvještaja za 2010. godinu
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 33
Isporuke opreme bez naknade
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 39
Računovodstveni i porezni tretman trgovačke robe
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 43
Svođenje financijskih izvještaja inozemnog poslovanja na valutu objavljivanja prema MRS 21
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 53
Računovodstveni aspekti ukamaćivanja
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 56
Analitički osvrt na kriterije priznavanja dobiti, zadržane dobiti i ostale sveobuhvatne dobiti
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 69
Obračun troškova po radnom nalogu uz primjenu MRS-a 2 i HSFI-a 10
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 73
Mjerenje profitabilnosti
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 80
Utvrđivanje prodajnih cijena na temelju troškova
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 91
Kontrola kvalitete za reviziju financijskih izvještaja prema MRevS-u 220
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 95
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 100
Izmijenjeno porezno određenje olakšica za dobrovoljna osiguranja
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 108
Hrvatski poduzetnici - obveznici PDV-a u inozemstvu
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 113
Ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 120
Izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 125
Porezni jaz u Švedskoj
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 130
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 134
Božićnice i darovi djeci radnika u 2010. godini
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 142
Izmjene u pravima nezaposlenih osoba od 1. studenoga 2010.
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 145
Status i pravni položaj radnika upućenih na privremeni rad u inozemstvo (izaslanih radnika)
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 150
Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju i svojstvo osiguranika u hrvatskom mirovinskom osiguranju
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 155
Informacija o početku primjene novog Zakona o platnom prometu i Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 160
Prava korisnika platnih usluga prema Zakonu o platnom prometu
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 162
Praktična primjena Real option metode vrednovanja investicijskih projekata
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 168
Mapiranje rizika
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 182
Planiranje kratkoročne financijske politike poduzeća
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 188
Inventurne razlike kod obrtnika
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 195
Zaštita osobnih podataka
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 201
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 206
Skraćeni stečajni postupak prema dopuni Stečajnog zakona iz listopada 2010.
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 210
Izvješće Europske komisije o napretku Hrvatske u pripremama za članstvo u Europskoj uniji
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 218
S MMF-om ili bez njega
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 223
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 225
NARODNE NOVINE
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 230
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 231
Redovna I. izborna skupština HZ RIF-a Udruge računovođa i financijskih djelatnika Istre
Broj: 12  Godina: 2010  Stranica: 241