Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 2. iz 2010. godine.
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2009. godinu
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 9
Primjer financijskih izvještaja i prijava poreza na dobit za male poduzetnike
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 18
Posebnosti godišnjeg obračuna u trgovini
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 34
Sastavljanje financijskih izvještaja leasing društava
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 41
Godišnji financijski izvještaji otvorenih investicijskih fondova za 2009. godinu
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 52
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja i prijave poreza na dobit u slučaju statusnih promjena
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 56
Svođenje stavki financijskih izvještaja inozemnog poslovanja na valutu objavljivanja
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 58
Sastavljanje izvještaja o novčanom toku
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 63
Izdavanje računa bez žiga i potpisa
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 74
Izvještaj o izvršenju godišnjeg plana
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 76
Aktivnosti Odbora za javni nadzor revizije u 2010. godini
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 86
Javni nadzor nad revizijskom profesijom - Komparacija primijenjene prakse u EU i SAD-u
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 89
Porezne olakšice u porezu na dobit za poduzetnike koji posluju u slobodnim zonama
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 95
Fiskalne potpore kao poticaj ulaganja
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 99
Prijava poreza na dohodak za 2009. godinu
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 104
Konačni obračun PDV-a za 2009. godinu
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 117
Financijske usluge u sustavu PDV-a
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 132
Trošarinski obveznici prema Zakonu o trošarinama
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 148
Izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 166
Izmjene Pravilnika o vođenju matične evidencije mirovinskih osiguranika
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 169
Leasing kao izvor financiranja
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 172
Pregled tržišta kapitala za 2009. godinu
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 178
Istraživanje o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 183
Komorski doprinos
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 190
Pregled Zakona o kreditnim institucijama i njegove izmjene
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 195
Kako umanjiti operativne informatičke rizike u poslovanju
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 205
Lisabonski ugovor - novi Ugovor o Europskoj uniji
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 211
Statut europskog d.o.o. - poželjan pravni okvir za mala i srednja poduzeća u EU (SPE Societas Privata Europaea)
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 216
Prikaz strukture hrvatskog gospodarstva
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 221
Udruženi protiv krize?
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 227
NARODNE NOVINE
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 229
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 230
Naslov: Financijsko modeliranje u Excelu
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 243
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika nagrađuje najbolje diplomske radove,poslijediplomske specijalističke radove, magisterije i doktorate
Broj: 2  Godina: 2010  Stranica: 244