Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 7. iz 2010. godine.
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine rok predaje FINA-i: 20. srpnja 2010. godine
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 12
Računovodstvena evidencija softvera
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 15
Testiranje umanjenja goodwilla prema MRS 36 i HSFI 2
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 20
Privremene razlike kod poreza na dobit u konsolidiranim financijskim izvještajima
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 25
Transakcije sa zajednički kontroliranim subjektom
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 27
Računovodstveno praćenje financiranja poduzeća izdavanjem obveznica
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 29
Promjene regulative financijskog izvještavanja u EU i utjecaj na izvještavanje u RH
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 35
Objava računovodstvenih informacija u kontekstu korporativnog komuniciranja
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 41
Polugodišnji izvještaj o izvršenju plana poduzeća za 2010. god.
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 47
Pozicioniranje uloge računovodstva u procesu odlučivanja
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 52
Priznavanje i mjerenje prihoda od državnih potpora (poticaja)
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 61
Kako se računovodstveno tretiraju troškovi internog razvoja Web stranice
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 62
Mjerenje kvalitete interne revizije
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 63
Obročno plaćanje i odgoda ovrhe poreznog duga
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 69
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit od 1. srpnja 2010.
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 80
Izmjene Zakona o porezu na dohodak
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 82
Obračun PDV-a u djelatnosti turističkih agencija
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 87
Porezni zastupnik i registracija inozemnog poduzetnika
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 96
Označena plinska ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi i za grijanje
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 103
Isplata plaća od 1. srpnja 2010. godine
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 112
Obvezne evidencije o radnicima i o radnom vremenu
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 118
Prava i obveze ugovornih strana u obavljanju platnog prometa prema novom Zakonu
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 121
Plaćanje i naplata u stranoj gotovini i čekovima
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 127
Koji se obrti mogu obavljati sezonski?
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 130
Cijene usluga u ugostiteljstvu
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 132
Kontrola bolovanja radnika
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 136
Zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 139
Novine u objavljivanju pravilnika o radu
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 146
Upravljanje novim proizvodom kroz mjerenje tržišnog indeksa distribucije
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 148
Troškovi kvalitete u funkciji upravljanja organizacijom
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 153
EU Program za cjeloživotno učenje
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 158
Svjetska financijska kriza, Izvještaj de Larosière i europska financijska regulativa
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 163
Dominantna uloga 100 najvećih poduzetnika u financijskim rezultatima poduzetnika Hrvatske u kriznoj 2009. godini
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 168
Likvidnost i solventnost - ključni čimbenici razvoja poduzeća u uvjetima ekonomske krize u Republici Hrvatskoj
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 173
Usporavanje investicija
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 182
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 184
NARODNE NOVINE
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 195
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 7  Godina: 2010  Stranica: 196