Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 9. iz 2010. godine.
Javna objava konsolidiranih financijskih izvještaja
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 15
Računovodstveni tretman ulaganja u nekretnine prema HSFI 7 i MRS 40
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 34
Računovodstveno praćenje državnih potpora u poljoprivredi
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 39
Računovodstveno praćenje ulaganja u dionice klasificirana u kategoriju “raspoloživo za prodaju”
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 47
Računovodstvo ulaganja u otvorene investicijske fondove
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 53
Priznavanje financijskih prihoda i utvrđivanje rezultata poslovanja
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 57
Obrnuti faktoring - računovodstveni tretman
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 63
Koje informacije koriste investitori i gdje ih pronalaze?
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 65
Promjena naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 66
Utjecaj organizacijske strukture na računovodstvo poduzeća
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 68
Novine iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 74
Računovodstveni tretman prepaid kartica
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 76
Suradnja revizijskog odbora i eksternog revizora
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 77
Revidiran je etički kodeks profesionalnih računovođa
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 85
Uporaba ISO standarda u nadzoru poreza na dobit
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 89
Povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 96
Oslobođenje od PDV-a za isporuke diplomatskim i konzularnim predstavništvima
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 100
Utvrđivanje poreza na tvrtku za pravne i fizičke osobe u 2010. godini
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 105
Porez na kuće za odmor
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 110
Mjere za izradu britanskog kriznog proračuna
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 112
Švedski model poreza na banke
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 113
Predložene izmjene uvjeta za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 114
Primjena novih propisa o evidenciji radnika, radnog vremena i sadržaju obračuna plaće
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 118
Novi sustav provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 126
Utjecaj struktura operativnih troškova i kapitala na rizik stope povrata na vlastiti kapital
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 129
Naknada za bolovanje obrtnika i osoba koje samostalno obavljaju profesionalne djelatnosti
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 134
Promjene u plaćanju posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 140
Izbori za radnička vijeća prema novom Pravilniku o postupku izbora radničkog vijeća
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 143
Novi Zakon o općem upravnom postupku - obavješćivanje
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 150
Kultura organizacije kao čimbenik poboljšanja poslovnog rezultata
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 152
Uloga moći u pregovaračkom procesu
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 157
Dobri međuljudski odnosi - baza za postizanje poslovne učinkovitosti
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 161
Turistički pojas za spašavanje
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 166
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 168
NARODNE NOVINE
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 174
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 175
Naslov: ZAKON O RADU - primjena u praksi
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 185
VIJESTI IZ HZRIF I UDRUGA
Broj: 9  Godina: 2010  Stranica: 186