Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 11. iz 2011. godine.
Prikaz XIV. savjetovanja “Interna revizija i kontrola” (Vodice, 29. rujna - 01. listopada 2011.)
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 14
Pripremne radnje za inventuru na 31. 12. 2011.
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 18
Likvidacija trgovačkih društava - postupak, pravni, računovodstveni i porezni aspekt
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 21
Računovodstvo umanjenja vrijednosti - osnove MRS-a 36 Umanjenje imovine
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 26
Računovodstveno stjecanje prema MSFI 3 - Poslovna spajanja
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 34
Računovodstveni tretman dugotrajne nematerijalne imovine
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 38
Priznavanje i mjerenje nekretnina, postrojenja i opreme
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 47
Računovodstveno praćenje i oporezivanje troškova promidžbe i reprezentacije te darovanja i sponzorstva
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 52
Računovodstveni i porezni tretman popravaka u jamstvenom roku
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 59
Računovodstveni i porezni tretman naknadnih popusta
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 64
Novosti iz računovodstva financija u Europskoj uniji
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 68
Računovodstveno praćenje trezorskih dionica
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 71
Rezultati provedenih inspekcija o kvaliteti revizorova rada
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 74
Revizijska metoda uzorka u provođenju testova detalja
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 82
Primjena tehnike intervjua u procesu interne revizije
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 92
Kako uspostaviti sustav kontrola u svrhu sprječavanja i otkrivanja prijevara?
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 97
Provođenje ovrhe radi naplate javnih davanja te otpis dospjelog poreznog duga
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 102
Zakonska obveza podnošenja poreznih prijava putem interneta - obvezne elektroničke prijave
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 109
Porezni tretman transfernih cijena u Republici Hrvatskoj
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 114
Planiranje i manipulacije poreza na dobit i učinak na rezultat poslovanja
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 119
Izmjene Zakona o porezu na dohodak
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 124
Sprječavanje utaje poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 127
Godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće u godini
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 132
Postupak smanjivanja prava radnika na plaću
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 140
Korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 144
Izmjene zakona koji uređuju mirovine osiguranika II. stupa mirovinskog osiguranja
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 151
Uključivanje dodatka u mirovinu od 1. siječnja 2012.
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 155
Naplata potraživanja prema novom Ovršnom Zakonu
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 157
Upravljanje rizikom kreditnog portfelja
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 162
Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 169
Krediti s valutnom klauzulom - primjer Australije
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 172
Donesene su Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 176
Zakoniti upis plovila kao uvjet za obavljanje gospodarske djelatnosti
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 178
Mogućnosti prekogranične suradnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru IPA programa
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 183
Oslobođenje od poreza u kontekstu fondova Europske unije
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 188
Vrijeme neizvjesnosti i promjena
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 193
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 195
NARODNE NOVINE
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 204
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 205
Održana svečana sjednica Udruge računovođa i financijskih djelatnika Županja
Broj: 11  Godina: 2011  Stranica: 217