Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 12. iz 2011. godine.
Računovodstvena i porezna obilježja inventurnih razlika i otpisa
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 13
Popis imovine i obveza kod društava u stečaju
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 22
Izmjene HSFI/MSFI relevantni za sastavljanje financijskih izvještaja za 2011. godinu
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 27
Prevođenje financijskih izvještaja inozemnih podružnica na valutu objavljivanja matice prema MRS 21
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 30
Primjena MSFI 8 - Operativni (poslovni) segmenti
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 32
Računovodstveno praćenje troškova posudbe prema MRS-u 23
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 45
Naknadni izdatci za dugotrajnu materijalnu imovinu - tekuće ili investicijsko održavanje?
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 50
Utvrđivanje i iskazivanje goodwilla u konsolidiranim financijskim izvještajima
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 54
Poslovanje vlastitim (trezorskim) dionicama
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 62
Sastavljanje početne bilance obveznika poreza na dohodak pri prijelazu na oporezivanje porezom na dobit
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 67
Objavljivanje informacija o izloženosti rizicima ulaganja u financijske instrumente
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 74
Primjena diskontiranja u financijskim izvještajima
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 83
Pregled Basela III i njegov utjecaj na strukturu bilance banaka
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 88
Novosti iz Europske unije iz računovodstva i financijskog izvještavanja
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 91
Pravo prijenosa poreznih gubitaka u stečaju
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 94
Evidentiranje Rješenja o reprogramiranju naplate poreznog duga
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 95
Oblikovanje i kompletiranje revizijskih dokaza u procesu interne revizije
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 97
Uloga i zadaci interne revizije u Uloga i zadaci interne revizije u
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 103
Podnošenje zahtjeva za odgodu Podnošenje zahtjeva za odgodu poreznog duga
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 108
Porezni status privatne zdravstvene ustanove
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 118
Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 120
Ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 124
Izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 128
Odbitak pretporeza po računu primljenom od osobe koja nije registrirana kao obveznik PDV-a
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 133
Isplata božićnice i darova djeci radnika u 2011. godini
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 137
Prijavljivanje radnika i članova njihovih obitelji na obvezno zdravstveno osiguranje
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 140
Kada ostvariti pravo na mirovinu
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 144
Struktura kapitala
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 148
Izmjene i dopune Ovršnog zakona za provedbu postupka prisilne naplate
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 154
Utvrđivanje kreditne sposobnosti poduzeća
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 159
Modeli mjerenja rizika kreditnog portfelja
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 166
Primjena u praksi odredaba¸Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 173
Inventurne razlike kod obrtnika
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 179
Analiza turističke sezone 2011. godine s aspekta nadzora Državnog inspektorata
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 186
Primjena propisa o ugostiteljskoj djelatnosti
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 189
Provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja u ustanovama socijalne skrbi
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 191
Ustroj novog europskog supervizora za bankarstvo - EBA
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 197
Financijski kapaciteti u privlačenju sredstava iz fondova Europske unije
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 203
Grundtvig: EU program za obrazovanje odraslih
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 208
Turbulentni kraj
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 213
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 215
NARODNE NOVINE
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 225
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 226
Izvještaj s XLVI. savjetovanja “JESEN 2011. - RAČUNOVODSTVO, FINANCIJE I POREZI U PRAKSI”
Broj: 12  Godina: 2011  Stranica: 238