Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 3. iz 2011. godine.
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - ožujak 2011. godine Rok predaje FINA-i: 20. travnja 2011. godine
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 9
Godišnje izvješće
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 13
Posebnosti godišnjeg obračuna u djelatnosti trgovine
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 17
Računovodstveno praćenje raspoređivanja neto dobiti i pokrića gubitka poduzetnika
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 24
Osvrt na prihode s osnove upotrebe vlastitih proizvoda i usluga za potrebe poduzetnika
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 32
Gubitak iznad kapitala nije zasebna pozicija u bilanci
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 35
Utjecaj metoda utroška zaliha trgovačke robe na uspješnost poslovanja društva u trgovačkoj djelatnosti
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 37
Primjena metode podjele dobiti kod određivanja transfernih cijena u transakcijama između povezanih društava
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 45
Primjena MSFI u Europskoj uniji
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 51
Priopćavanje rezultata u procesu interne revizije
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 57
Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 65
Olakšice i oslobođenja na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i području Grada Vukovara pri oporezivanju dobiti
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 74
Izmjene i dopune Zakona o doprinosima
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 78
Obvezni doprinosi za socijalno osiguranje pomoraca u 2011. godini
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 82
Povrat doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti za 2010. i prethodne godine
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 86
Stanka za dojenje djeteta
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 93
Ugovorna štednja za stambene svrhe uz međufinanciranje
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 95
Plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja u zemlji te plaćanje i naplata u stranoj gotovini i čekovima
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 105
Postupak obrade i verifikacija godišnje porezne prijave obrtnika za 2010. u Poreznoj upravi
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 109
Aktualna pitanja primjene propisa u ugostiteljstvu i turizmu
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 116
Praktična provedba Zakona o pravu na pristup informacijama u javnim ustanovama i trgovačkim društvima
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 119
Zaštita od požara
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 128
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa uz uvjet probnog rada
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 133
Prikaz Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 137
Novi poslovni modeli zasnovani na Web 2.0 tehnologijama
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 145
Provođenje EU regionalne politike u Poljskoj
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 151
Dugovi i dužnici
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 155
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 157
NARODNE NOVINE
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 165
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 3  Godina: 2011  Stranica: 166