Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 4. iz 2011. godine.
Promjena računovodstvene procjene vijeka upotrebe sredstva dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 10
Računovodstvo rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima prema MRS-u 37
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 14
Računovodstveni i porezni tretman trezorskih dionica
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 18
Evidentiranje porezne obveze po nadzoru Porezne uprave
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 21
Obračun i evidentiranje cijene komunalnih usluga
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 25
Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 29
Revizija internih kontrola nad financijskim izvještavanjem
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 31
Praćenje poboljšanja u procesu interne revizije
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 37
Elementi za sprječavanje prijevara unutar COSO okvira
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 41
Izmjene i dopune Općeg poreznog zakona
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 45
Postupci u provođenju poreznog nadzora
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 51
Unutarnja kontrola poreznog nadzora
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 59
Prijava poreza na dobit za 2010. godinu
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 66
Porez po odbitku prema Zakonu o porezu na dobit
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 73
Posebni porez na kavu prema novom Zakonu
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 80
Porezni aspekti najma i zakupa stambenih i poslovnih prostora
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 84
Oslobođenje od doprinosa na plaću za radnike koji se prvi put zaposle
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 87
Najniža mirovina
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 91
Izmjene oblika i sadržaja zadužnice i bjanko zadužnice
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 95
Procjena vrijednosti poduzeća metodom rezidualnog dohotka
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 97
Financijska analiza u svrhu vrednovanja poduzeća
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 104
Leasing vs kredit - analiza isplativosti financiranja
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 109
Primjena certificiranoga računalnog programa za knjigovodstveno praćenje, nadzor i prikupljanje podataka o prometu ovlaštenoga mjenjača
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 120
Ekonomska kretanja u Bosni i Hercegovini
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 124
Financijske institucije Bosne i Hercegovine
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 131
Pregled tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 134
Mogućnosti ulaganja stranog kapitala u Bosni i Hercegovini
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 137
Financijski izvještaji i porezne prijave u Bosni i Hercegovini
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 142
Djelatnost turističkih vodiča, pratitelja, animatora i turističkih zastupnika - pravni i porezni aspekt
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 156
Turističke usluge u nautičkom turizmu
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 162
Knjiga poslovnih udjela i knjiga odluka skupštine u društvima s ograničenom odgovornošću
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 167
Novine u sustavu zaštite tržišnog prava natjecanja u Republici Hrvatskoj
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 175
Važnost i određivanje minimalne mirovine u odabranim europskim zemljama
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 186
Institucionalna rješenja i pristupi stanjenoj kapitalizaciji
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 191
Zajednička poljoprivredna politika Europske unije
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 198
Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja mikro poduzetnika te malih poduzetnika Hrvatske
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 203
Hrvatska u sustavu spojenih posuda
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 210
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 212
NARODNE NOVINE
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 216
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 217
Skupština Udruge računovođa i financijskih djelatnika Valpovštine
Broj: 4  Godina: 2011  Stranica: 227