Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 5. iz 2011. godine.
Računovodstveni i porezni tretman korištenja službenih automobila u privatne svrhe
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 14
Računovodstveno praćenje usluga i obračun poreza u ugostiteljstvu
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 20
Neke posebnosti mjerenja dugotrajne materijalne imovine i ulaganja u nekretnine prema MSFI
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 29
Odgođena porezna imovina temeljem poreznih gubitaka
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 37
Revizija konsolidiranih financijskih izvještaja
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 39
Sadržaj isprava o plaći i o otpremnini prema novom Pravilniku
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 47
Novine u Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 57
Ostvarivanje prava s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 65
Rekapitulacija podataka o mirovinskoj osnovici za 2010. godinu
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 71
Nova, revidirana, Incoterms pravila 2010.
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 76
Pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 81
Knjiga gostiju, popis gostiju i knjiga žalbe
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 86
Evidencije o radnicima i o radnom vremenu od 1. svibnja 2011.
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 89
Procjena opasnosti na radu, obveza poslodavca
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 95
Učinci proširenja Europske unije
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 102
Korištenje informacija iz Registra godišnjih financijskih izvještaja
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 107
Posustaje li hrvatska kriza?
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 115
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 117
NARODNE NOVINE
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 128
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 129
Rezultati natječaja za najbolje diplomske radove, sveučilišne specijalističke radove, magisterije i doktorate iz područja računovodstva, doktorate iz područja računovodstva,
Broj: 5  Godina: 2011  Stranica: 139