Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 12. iz 2012. godine.
Računovodstvena i porezna obilježja inventurnih razlika i otpisa
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 5
MSFI 7 - Objavljivanje prirode i dosega rizika koji proizlaze iz financijskih instrumenata
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 14
Računovodstveno praćenje ulaganja u nekretnine prema MRS-u 40
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 20
Novi pristup izračuna obrtnog kapitala i pokazatelja likvidnosti?
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 26
Upravljanje troškovima u hotelijerskom poslovanju korištenjem USALI metodologije
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 30
Potencijalne promjene MSFI-ja i njihov utjecaj na kvalitetu financijskih izvještaja
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 48
Novine iz međunarodnog računovodstva i financijskog izvještavanja
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 53
Uloga interne revizije u upravljanju rizikom likvidnosti
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 54
Prikaz Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 62
Ukidanje nulte stope i uvođenje stope 5% od 1. siječnja 2013.
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 70
Obračun PDV-a i poreza na potrošnju u ugostiteljstvu od 1. siječnja 2013. godine
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 73
Ulazak u sustav PDV-a novih obveznika od 1. siječnja 2013.
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 79
Izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 84
Prijedlog poreza na nekretnine - neka otvorena pitanja
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 90
Obveze poslodavaca prema kolektivnim ugovorima s proširenom primjenom
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 93
Božićnice i darovi djeci radnika u 2012. godini
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 104
Odlazak u mirovinu krajem 2012. ili početkom 2013. godine
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 108
Plan restrukturiranja kao dio obvezne dokumentacije u postupku predstečajne nagodbe
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 113
Sadržaj planova financijskog i operativnog restrukturiranja
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 118
Modeliranje preferencija investitora na hrvatskom tržištu kapitala: tržišna cijena rizika volatilnosti
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 122
Izračun beta koeficijenta putem povijesnog pristupa u CAPM modelu
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 128
Kreditne rejting agencije: od marginalnih igrača ka neizostavnim specijalistima financijskog posredovanja
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 131
Kako izvršiti restrukturiranje dugova metodom zamjene duga glavnicom u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (čl. 46.)?
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 138
Inventurne razlike kod obrtnika
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 140
Promjena metode oporezivanja: „Povratak“ s oporezivanja dobiti na oporezivanje dohotka
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 147
Podsjetnik obveznicima poreza na dohodak koji mijenjaju metodu oporezivanja s oporezivanja dohotka na oporezivanje dobiti
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 149
Novi zakonodavni i institucionalni okvir za poticanje investicija u Republici Hrvatskoj
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 151
Prisilna naplata plaće na temelju potvrde o neisplaćenoj plaći
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 155
Registar zadužnica i bjanko zadužnica
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 159
Osobna odgovornost članova uprava društva i članova društva za porezne dugove
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 163
EU fondovi: Operativni program za regionalnu konkurentnost (IPA IIIc)
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 169
Sve veća međuovisnost
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 177
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 179
NARODNE NOVINE
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 188
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 189
INDUSTRIJA OSIGURANJA U HRVATSKOJ - promjene u okruženju, novi proizvodi, regulacija i upravljanje rizikom
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 200
Redovna izvještajna skupština HZ RIF-a Udruge računovođa i financijskih djelatnika Istre
Broj: 12  Godina: 2012  Stranica: 201