Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 2. iz 2012. godine.
HZRIF nagrađuje najbolje diplomske radove, poslijediplomske specijalističke radove, poslijediplomske specijalističke
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 215
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2011. g.
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 8
Pregled promjena u Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (“MSFI”) primjenjivih na izvještav za 2011. godinu
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 17
Računovodstveno praćenje raspoređivanja neto dobiti i pokrića gubitka poduzetnika
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 28
Primjeri Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 35
Posebnosti godišnjeg obračuna u djelatnosti trgovine
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 37
Računovodstvo lojalnosti kupaca i druge računovodstvene aktualnosti
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 44
Računovodstveni tretman najmova prema revidiranom prijedlogu novog MSFI-a (MRS 17)
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 50
Objavljivanje informacija o kreditnom riziku u Javnoj objavi bonitetnih zahtjeva kreditnih institucija
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 56
Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu kvalitete poslovanja
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 60
Novo nadzorno izvještavanje za kreditne institucije u EU
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 71
Financijsko izvještavanje i revizija poduzeća sukladno pravnoj stečevini EU
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 78
Izvještaj o izvršenju godišnjeg plana poduzeća za 2011. godinu
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 87
Obračun graničnih troškova i točke pokrića proizvodnog poduzeća - primjer pekarske proizvodnje
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 101
Procjena rizika značajnih pogrešnih prikazivanja u procesu revizije financijskih izvještaja
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 106
Prijava poreza na dohodak za 2011. godinu
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 113
Prijava poreza na dohodak za 2011. pomoraca - članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 127
PDV na isporuke unutar jedinstvenog tržišta EU
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 132
Prava iz mirovinskog osiguranja pomoraca
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 141
Obvezno zdravstveno osiguranje redovnih učenika i studenata
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 144
Određivanje troška kapitala poduzeća
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 148
Obvezni doprinosi obrtnika, poljoprivrednika i slobodnih profesija za 2012. godinu
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 158
Usklađenje i kontrola iskazanih podataka s evidencijama u Poreznoj upravi po godišnjoj prijavi obrtnika za 2011. godinu
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 164
Komorski doprinos
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 170
Smjernice Ureda za sprječavanje pranja novca
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 175
Obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 177
EU fondovi: Proces ocjenjivanja i odabira projektnih prijedloga u okviru bespovratnih IPA sredstava
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 180
Republika Hrvatska u kontekstu EU perspektive
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 185
Godina je počela Godina je počela
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 189
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 191
NARODNE NOVINE
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 203
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 2  Godina: 2012  Stranica: 204