Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 3. iz 2012. godine.
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - ožujak 2012. godine rok predaje FINA-i: 20. travnja 2012. godine
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 9
Dodatni podaci uz bilancu i račun dobiti i gubitka kod predaje Godišnjeg financijskog izvještaja za statističke i druge potrebe
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 14
Godišnje izvješće za 2011.
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 19
Učinak promjene poreznih propisa na kontni plan
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 23
Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 24
Računovodstveni aspekti primjene metode udjela i metode troška
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 28
Računovodstveno evidentiranje privremenih obračunskih situacija u građevinarstvu
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 33
Posebnosti pri sastavljanju financijskih izvještaja u hotelskoj i ugostiteljskoj djelatnosti
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 39
Značajnost nenaplaćenih potraživanja od kupaca u financijskim izvještajima
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 48
Tipične poslovne odluke temeljene na primjeni inkrementalne analize
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 55
Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 60
Izmjene Zakona o porezu na dobit
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 71
Novine kod oporezivanja PDV-om od 1. ožujka 2012.
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 75
Obveze poreznih obveznika na početku primjene novih stopa PDV-a
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 80
Ostvarivanje oslobođenja od plaćanja PDV-a pri nabavama koje se financiraju iz sredstava osiguranih međunarodnim ugovorima i programima pomoći
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 86
Oporezivanje primitaka po osnovi djelatnosti članova uprave, nadzornih i upravnih odbora trgovačkih društava
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 91
Prijava podataka o vlasništvu za utvrđivanje godišnjeg poreza na kuće za odmor
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 98
Izmjene Zakona o porezu na dohodak i isplata plaće od 1. ožujka 2012. godine
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 102
Izmjene Zakona o doprinosima
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 111
Doprinosi za osiguranje pomoraca za 2012. godinu
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 117
Plaćanja gotovim novcem prema poreznim i ostalim propisima
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 121
Planiranje procesa stjecanja i spajanja poduzeća
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 124
Aktualna pitanja primjene propisa u ugostiteljstvu i turizmu
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 129
Zakup poslovnoga prostora
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 131
Neisplata plaće poslodavca i povrede prava iz rada
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 137
EU fondovi: Podugovaranje u okviru IPA bespovratnih sredstava
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 145
Predah s rokom trajanja
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 151
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 153
NARODNE NOVINE
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 154
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 155
OBAVIJEST O TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U OŽUJKU 2012. god.
Broj: 3  Godina: 2012  Stranica: 167