Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 1. iz 2013. godine.
Sastavljanje financijskih izvještaja za 2012. godinu
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 7
2.1.5. Raspored općih troškova proizvodnje (OTP) sporednih i pomoćnih mjesta troška na glavna mjesta troškova i nositelje troškova
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 28
2.6. Povezanost konta (prema HZRIF) s pozicijama financijskih izvještaja
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 66
3. PRIMJERI SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2012. GODINU
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 69
Prevođenje financijskih izvještaja inozemnog poslovanja na valutu objavljivanja prema MRS 21
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 95
Računovodstveni tretman dugotrajne imovine namijenjene prodaji prema MSFI-u 5
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 98
Računovodstveni tretman zamjene obveza u kapital i otpusta duga kod dužnika - primjena MSFI-a i HSFI-a
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 102
Obračun doprinosa i članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori u 2012. i 2013. godini
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 115
Obračun naknade za šume
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 117
Novine iz Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde (IASB)
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 119
Novi Međunarodni standardi za profesionalno obavljanje interne revizije - primjena od 1. siječnja 2013.
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 121
Primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 126
Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 133
Prijava poreza na dobit za 2012. godinu
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 137
Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu - porezna olakšica kod oporezivanja dobiti za 2012. g.
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 148
Državne potpore za istraživačkorazvojne projekte putem olakšice u porezu na dobit
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 153
Porezne olakšice u porezu na dobit za 2012. godinu za poduzetnike koji posluju u slobodnim zonama
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 158
Fiskalne potpore kao poticaj ulaganja u prijavi poreza na dobit za 2012. godinu
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 164
Olakšice i oslobođenja na područjima posebne državne skrbi, brdskoplaninskim područjima i području Grada Vukovara pri oporezivanju dobiti
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 173
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 177
Konačni obračun PDV-a za 2012. godinu
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 182
Nove stope PDV-a od 1. siječnja 2013.
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 199
Oporezivanje prijevoznih usluga prema Direktivi 2006/112/EZ
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 202
Carinsko-porezni status stranih plovila nakon pristupanja Republike Hrvatske u EU
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 208
Obveza sastavljanja trošarinskih izvješća
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 215
Godišnja izvješća o posebnim porezima na kavu, bezalkoholna pića, luksuzne proizvode i zrakoplove za 2012. godinu
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 222
Isplata plaće u 2013. godini
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 226
Izmjene Zakona o doprinosima od 1. siječnja 2013.
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 237
Dostavljanje godišnjih izvješća o primicima fizičkih osoba u 2012. godini
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 240
Potraživanja radnika u predstečajnoj nagodbi
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 245
Promjene kapitala u mjerama financijskog restrukturiranja u provedbi predstečajne nagodbe
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 251
Prijava dohotka od samostalne djelatnosti za 2012. godinu
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 257
Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 269
Utvrđivanje zajedničkog dohotka i podnošenje Obrasca DOH-Z za 2012.
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 273
Ugovaranje varijabilnih kamatnih stopa na potrošačke kredite u 2013. godini
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 280
Obračunavanje, plaćanje i izvješćivanje o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 287
Ovrha na plaći u 2013. godini
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 290
Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 297
Stručna osposobljavanja i izobrazbe u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma u 2013. godini
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 302
Obveza edukacije obveznika na temelju odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma - obavijest o sadržaju i načinu provedbe
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 304
EU fondovi: Strukturni fondovi za hrvatske projekte od 2013.
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 305
Prijelomna godina i popis želja
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 313
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 315
NARODNE NOVINE
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 321
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 323
Redovna izvještajna skupština Udruge Zagorje
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 332
Učinici fiskalizacije u Republici Hrvatskoj
Broj: 1  Godina: 2013  Stranica: 50