Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 11. iz 2013. godine.
Prikaz XVI. savjetovanja “Interna revizija i kontrola” (Biograd na Moru, 26. - 28. rujna 2013. godine)
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 10
Sadržaj nove računovodstvene Direktive Europske unije 2013/34/EU
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 14
Pripajanje i spajanje društava
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 19
Računovodstveni tretman biološke imovine
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 24
Značaj repo poslova i njihov računovodstveni tretman
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 30
Troškovi promidžbe i reprezentacije - porezni aspekt i računovodstveno praćenje
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 33
Primjer knjiženja obrasca PDV uz predložene izmjene kontnog plana
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 39
Po kojoj vrijednosti se pretvara tražbina vjerovnika u kapital dužnika u postupku predstečajne nagodbe?
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 43
Revizija naknadnih događaja
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 45
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 55
Mjesto pružanja usluga u vezi s nekretninom i na nekretnini te obračun PDV-a
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 60
Prijenos gospodarske cjeline i obračun PDV-a
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 65
Isporuka rabljenih dobara, umjetničkih djela, kolekcionarskih i antiknih predmeta te primjena posebnog postupka oporezivanja marže
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 70
Posebni postupci oporezivanja PDV-om elektronički obavljenih usluga, telekomunikacijskih usluga te usluga radijskog i televizijskog emitiranja
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 75
Primjena Uredbe EZ 883/2004 pri ostvarivanju prava na obiteljska davanja
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 83
Godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće u godini
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 86
Europska kartica zdravstvenog osiguranja
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 95
Zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 98
Nadzorna knjiga o kapitalnom poslovanju s nerezidentima
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 105
Promjene u uređenju zateznih kamata
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 113
Europski platni nalog
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 118
Što mora sadržavati tvrtka pod kojom društvo posluje?
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 120
Pravni položaj faktoringa
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 123
Kolektivni ugovori i reprezentativnost za kolektivno pregovaranje
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 125
Probni rad
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 129
EU fondovi: Razvoj ljudskih potencijala (IPA komponenta IV)
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 133
NARODNE NOVINE
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 140
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 141
Održana XXIX. redovna Izborna skupština i obilježena 55. obljetnica Udruge računovođa i financijskih djelatnika Požega
Broj: 11  Godina: 2013  Stranica: 152