Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 2. iz 2013. godine.
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2012. g.
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 9
Primjer financijskih izvještaja i prijava poreza na dobit za male poduzetnike
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 18
Izvještaj o novčanim tokovima u skladu s MRS 7 i Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 34
Događaji nastali nakon datuma bilance
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 42
Primjeri Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 48
Računovodstveno praćenje raspoređivanja dobiti i pokrića gubitka
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 51
Posebnosti godišnjeg obračuna u djelatnosti trgovine
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 56
Financijsko izvješćivanje kreditnih institucija prema Zakonu o kreditnim institucijama
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 63
Posebnosti pri sastavljanju financijskih izvještaja leasing društava
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 67
Promjene u MSFI primjenjive na financijske izvještaje od siječnja 2013. godine
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 86
Temeljni instrumenti i postupci analize financijskih izvještaja
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 95
Polazne osnove za mjerenje efikasnosti intelektualnog kapitala na primjeru hotelske industrije
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 106
Primjena metode računovodstvene stope povrata kod kapitalnog budžetiranja
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 112
Korporativna pravila i interna revizija
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 114
Porezna zastara
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 123
Izmjene Pravilnika o porezu na dobit
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 137
Porez na dobit - porezne posljedice za porezne obveznike rezidente Republike Hrvatske uslijed ulaska u EU
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 138
Prijava poreza na dohodak za 2012. godinu
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 141
Obračun poreza na dohodak od kapitala prilikom isplate dividendi i udjela u dobiti
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 160
Postupak obrade i verifikacija godišnje porezne prijave obrtnika za 2012. u Poreznoj upravi
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 164
Kontrola obračuna PDV-a usporedbom vrijednosti isporuka u PDV-K i ostvarenih prihoda
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 170
Specifičnosti konačnog obračuna PDV-a kod izlaska iz sustava PDV-a
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 174
Poseban način oporezivanja usluga putničkih agencija prema odredbama Direktive 2006/112/EZ
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 177
Trošarine na cigarete i sitno rezani duhan
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 185
Obračun članarine turističkim zajednicama i spomeničke rente
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 193
Naknada plaće korisnika prava na rad s polovicom punog radnog vremena
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 199
Projektno financiranje infrastrukture
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 205
Projektno financiranje - tehnika financiranja investicija
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 212
Mirovinsko i zdravstveno osiguranje poljoprivrednika
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 219
Provedba ovrhe radi vraćanja zaposlenika na rad, odnosno u službu
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 223
Novine u vezi s primanjima koja su izuzeta od ovrhe
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 226
EU fondovi: Nova pravila Praktičnog vodiča za procedure ugovaranja vanjskih aktivnosti koje se financiraju iz zajedničkog proračuna EU (PRAG)
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 232
NARODNE NOVINE
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 238
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 239
HZRIF nagrađuje najbolje diplomske radove, poslijediplomske specijalističke radove, magisterije i doktorate
Broj: 2  Godina: 2013  Stranica: 250