Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 1. iz 2014. godine.
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 6
3. METODE MJERENJA POZICIJA PREMA MSFI I HSFI
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 59
4. POVEZANOST KONTA (PREMA HZRIF) S POZICIJAMA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 66
5. PRIMJER SASTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 70
6. PREVOĐENJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA INOZEMNOG POSLOVANJA NA VALUTU OBJAVLJIVANJA PREMA MRS 21
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 84
7. SAŽETAK
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 86
Sastavljanje izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 87
Izvještaj o novčanim tokovima u skladu s MRS 7 i Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 90
Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 98
Analiza financijskih izvještaja u funkciji ocjene sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 107
Promjene u Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) primjenjive na financijske izvještaje od siječnja 2014. godine
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 114
Članarina turističkim zajednicama i spomenička renta
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 123
Naknada za općekorisne funkcije šuma
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 129
Financiranje Hrvatske gospodarske komore u 2013. i 2014. godini
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 131
Prijava poreza na dobit za 2013. godinu
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 133
Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu - porezna olakšica kod oporezivanja dobiti za 2013. g.
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 145
Državne potpore za istraživačkorazvojne projekte putem olakšice u porezu na dobit
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 151
Porezne olakšice u porezu na dobit za 2013. godinu za poduzetnike koji posluju u slobodnim zonama
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 156
Olakšice i oslobođenja na područjima posebne državne skrbi, brdskoplaninskim područjima i području Grada Vukovara pri oporezivanju dobiti
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 163
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 167
Izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 170
Izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 170
Izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 170
Izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 170
Izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 170
Obveze poreznih obveznika kod povećanja stope PDV-a s 10% na 13%
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 180
Konačni obračun PDV-a za 2013. godinu
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 185
Trošarinska izvješća za 2013. godinu
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 201
Novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 209
Izmjene Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 213
Isplata plaće u 2014. godini
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 217
Minimalna plaća za 2014. godinu
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 231
Primici zaposlenih u obrascu JOPPD od 1. siječnja 2014.
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 234
Zdravstveno osiguranje radnika tijekom rada u drugoj državi
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 245
Prijava dohotka od samostalne djelatnosti za 2013. godinu
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 251
Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 262
Prikaz novog Zakona o obrtu
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 267
Stjecanje prava vlasništva na poljoprivrednom zemljištu sukladno posljednjoj noveli Zakona o poljoprivrednom zemljištu
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 273
Ovrha na plaći u 2014. godini
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 275
Izvanredni otkaz ugovora o radu (praksa Vrhovnog suda RH)
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 282
EU fondovi: Bespovratna sredstva iz strukturnih instrumenata za razvoj javne infrastrukture
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 287
Nove smjernice ekonomske politike
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 294
NARODNE NOVINE
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 297
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 300
Održana je XXIX. redovita Izborna skupština Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
Broj: 1  Godina: 2014  Stranica: 309