Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 11. iz 2014. godine.
17. savjetovanje “Interna revizija i kontrola” Sekcije internih revizora HZRIF-a (Opatija, 25. – 27. rujna 2014.)
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 5
Priznavanje, raspoređivanje i mjerenje financijskih instrumenata prema MSFI
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 8
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna, namjenski i vlastiti prihodi sukladno novom Pravilniku
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 12
Primjena metode troška i metode udjela kod utvrđivanja prihoda od ulaganja u vlasničke udjele
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 31
Obračunska plaćanja
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 37
Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 42
Uplata člana društva u kapitalne rezerve društva s ograničenom odgovornošću
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 46
Troškovi promidžbe i reprezentacije - porezni aspekt i računovodstveno praćenje
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 50
Primjeri troškova rezerviranja i njihovog poreznog tretiranja
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 57
MSFI 8 – Poslovni segmenti
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 66
Troškovi kao podloga određivanja cijena
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 72
Odgovornost menadžmenta za upravljanje novcem poduzeća
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 75
Interakcija interne revizije s revizijskim odborom - empirijsko istraživanje u hrvatskim poduzećima
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 77
Prikazivanje primitaka od otuđenja financijske imovine i primitaka po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju na Obrascu JOPPD
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 89
Odnos drugog dohotka iz Zakona o porezu na dohodak i ostalog dohotka iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 93
Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama prema Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u – promjene kod R-2 obveznika nakon 1. 1. 2015.
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 100
Prijenos porezne obveze u graditeljstvu
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 103
Oporezivanje PDV-om telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljenih usluga od 1. siječnja 2015.
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 111
Osnovica za obračun PDV-a kod isporuka dobara i usluga u privatne ili druge neposlovne svrhe te između povezanih osoba
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 115
Godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće u godini
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 120
Plaća i druga prava radnika zaposlenog u dopunskom radu
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 131
Uloga faktoringa u upravljanju obrtnim kapitalom
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 138
Novi minimalni tehnički uvjeti za obavljanje trgovine
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 142
Bonitetno izvješćivanje kreditnih institucija o planovima financiranja
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 145
Informacije i pravo na jednostrani raskid ugovora kod ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 150
Jednogodišnji rok zastare (članak 232. Zakona o obveznim odnosima)
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 154
Trajanje i tijek otkaznog roka prema novom Zakonu o radu
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 155
EU potvrda za pružanje usluga u Europskoj uniji
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 160
EU fondovi: Dokumentiranje troškova u EU projektima
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 166
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 170
Narodne novine
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 176
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 177