Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Riznica' broj 12. iz 2014. godine.
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu s osvrtom na Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 2
Planiranje i izvršavanje financijskih planova ustanova u zdravstvu te popratne knjigovodstvene evidencije
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 9
Priprema i provedba godišnjeg popisa u sustavu proračuna
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 14
Rashodovanje i isknjiženje dugotrajne nefinancijske imovine
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 20
Vremenska razgraničenja u sustavu proračuna
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 24
Potencijalne koristi i troškovi od uvođenja obračunske osnove u računovodstvo javnog sektora
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 28
Provođenje inventure kod neprofitnih organizacija
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 35
Osvrt na Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 40
Najčešće nepravilnosti u proračunskom nadzoru jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 45
Pripreme za sastavljanje konačnog obračuna PDV-a za 2014. godinu kod proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 49
Visina otpremnine za prestanak radnog odnosa u državnim tijelima i javnim službama
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 53
Revizija učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 59
Tko donosi interni akt o postupcima bagatelne nabave sukladno Zakonu o JLP(R)S?
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 64
Jednakovrijednost predmeta nabave
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 67
Usklađivanje Statuta udruga s novim Zakonom o udrugama
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 72
Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske I. dio: zakonske obveze tijela javne vlasti
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 78
Sklapanje ugovora o volontiranju
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 80
1. Neoporezivi iznosi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 83