Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 1. iz 2015. godine.
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 1
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 3
60 godina Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 7
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 13
Sastavljanje izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 18
Izvještaj o novčanim tokovima u skladu s MRS-om 7 i Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 20
Izvještaj o promjenama kapitala tijekom razdoblja
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 26
Izvještaj o promjenama kapitala tijekom razdoblja
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 26
Analiza financijskih izvještaja u funkciji ocjene sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 28
Promjene u Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja primjenjive na financijske izvještaje za 2014. godinu i za financijske godine od siječnja 2015. godine
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 34
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 38
Članarina turističkim zajednicama
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 46
Naknada za općekorisne funkcije šuma
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 50
Spomenička renta
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 51
Promjene u statističkom izvještavanju u području odnosa s inozemstvom
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 53
Model za mjerenje performansi u internoj reviziji
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 57
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 59
Interna revizija “novih poslova” (nove organizacijske jedinice)
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 64
Prikaz izmjena i dopuna Zakona o Poreznoj upravi
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 67
Prijava poreza na dobit za 2014. godinu
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 70
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 71
Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu - porezna olakšica kod oporezivanja dobiti za 2014. g.
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 79
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 81
Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte putem olakšice u porezu na dobit za 2014. g.
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 85
Porezne olakšice u porezu na dobit za 2014. godinu za poduzetnike koji posluju u slobodnim zonama
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 90
Novine u oporezivanju PDV-om u 2015. godini
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 96
Konačni obračun PDV-a za 2014. godinu
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 103
Godišnja trošarinska izvješća za 2014. godinu
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 117
Izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 124
Izmjene Zakona o doprinosima
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 127
Isplata plaće u 2015. godini
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 133
Iznos minimalne plaće za 2015. godinu
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 146
Ovrha na plaći u 2015. godini
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 149
Najavljene novine u obuhvatu i sadržaju iskazivanja podataka u obrascu JOPPD
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 156
Obveza uručenja IP kartica za 2014. godinu i potvrda o isplaćenim dohocima
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 160
Promjena roka za dostavu prijave o početku osiguranja
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 161
Sveobuhvatna dubinska analiza pravne osobe (due diligence)
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 162
Prijava dohotka od samostalne djelatnosti za 2014. godinu
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 166
Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 176
Stručno osposobljavanje i izobrazba u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma u 2015. godini
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 181
Novi način objave Pravilnika o radu
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 183
Ugovaranje poslova zaštite na radu
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 186
EU fondovi: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 188
Kakvi ulazimo u 2015.?
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 195
Narodne novine
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 198
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 200
INTERNA REVIZIJA
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 205
Rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 108