Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 2. iz 2015. godine.
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 7
Primjer financijskih izvještaja i prijava poreza na dobit za male poduzetnike
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 16
Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 24
Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 33
Objavljivanje informacija u bilješkama uz financijske izvještaje u skladu s HSFI
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 39
Objavljivanje povezanih osoba u bilješkama uz financijske izvještaje prema MRS-u 24
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 44
MRS 10 - Događaji nastali nakon datuma bilance
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 50
Primjeri odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka za 2014. godinu
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 53
Primjeri raspoređivanja dobiti i pokrića gubitka za 2014. godinu
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 56
Posebnosti godišnjeg obračuna u djelatnosti trgovine za 2014. godinu
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 60
Primjeri dugotrajne imovine namijenjene prodaji prema MSFI 5
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 67
Financiranje Hrvatske gospodarske komore u 2014. i 2015. godini
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 78
Poticaji ulaganja kao fiskalne potpore putem prijave poreza na dobit za 2014. godinu
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 79
Porezne olakšice i oslobođenja za obveznike poreza na dobit koji djelatnost obavljaju na potpomognutim područjima
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 92
Prijava poreza na dohodak za 2014. godinu
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 94
Prijava poreza na dohodak za 2014. pomoraca - članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 110
Povrat PDV-a iz drugih država članica EU putem elektroničkog portala Porezne uprave
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 115
Odgovornost poreznog obveznika za plaćanje PDV-a
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 120
Osvrt na novi Carinski zakonik Unije i njegovu primjenu
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 128
Izmjene u obračunu poreza na potrošnju pića u ugostiteljstvu
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 133
Poduzetnička plaća za 2015. godinu
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 138
Izmijenjeni propisi o utvrđivanju kvote obveznog zapošljavanja osoba s invaliditetom
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 144
Iskazivanje na obrascu JOPPD novčane naknade u slučaju neispunjenja kvota propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 147
Reinvestirana dobit u obrascu JOPPD
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 151
Utvrđivanje osnovice za obračun naknade plaće
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 153
Novine u Zakonu o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja 2015.
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 161
Doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2015. godini
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 166
Zaštita privatnosti radnika
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 168
Arbitražna odluka kojom se nadomješta suglasnost radničkog vijeća ili sindikata
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 171
Obveze „malih“ poslodavaca prema novom Zakonu o zaštiti na radu
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 173
Nastavak radnog odnosa radnika nakon 65. godine života
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 176
Ususret europskim fondovima 2014. - 2020. godine
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 178
EU fondovi: Podugovaranje u EU projektima prema Zakonu o javnoj nabavi
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 184
Mišljenja Ministarstva financija
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 191
Narodne novine
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 196
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 197
HZRIF nagrađuje najbolje diplomske radove, poslijediplomske specijalističke radove i doktorate
Broj: 2  Godina: 2015  Stranica: 205