Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 4. iz 2015. godine.
Dolar vs. Euro – divergentni monetarni impulsi ili ekonomski fundamenti
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 7
Otpis duga
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 10
Utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja društava s ograničenom odgovornošću po Zakonu o trgovačkim društvima
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 13
Priznavanje prihoda
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 17
Novi standard o prihodima ne utječe samo na prihode
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 19
MSFI 2 - Plaćanje temeljeno na dionicama
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 22
Ugovorne i zatezne kamate kod trgovačkih društava - računovodstveni i porezni tretman
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 25
Računovodstveni i porezni tretman vrijednosnog usklađivanja potraživanja od kupaca
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 31
Utvrđivanje i primjena standardnih općih troškova proizvodnje
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 34
Revizija ostalih informacija iz godišnjeg izvješća
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 40
Status očekivanih promjena Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja interne revizije
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 45
Izuzeća od obveze fiskalizacije
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 51
Prikaz izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 55
Pazi li porezno tijelo na zastaru poreznoga duga po službenoj dužnosti?
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 60
Podnošenje zahtjeva za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda u 2015.
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 64
Oporezivanje nekretnina PDV-om od 1. siječnja 2015. godine
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 74
Podnošenje prijave o tuzemnom prijenosu porezne obveze (Obrazac PPO)
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 82
Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 85
Primjeri određivanja dijela plaće i drugog dohotka zaštićenog od ovrhe
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 91
Troškovi službenog putovanja
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 95
Staž osiguranja s povećanim trajanjem – institut neprimjeren kombiniranom mirovinskom sustavu
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 108
Poslovne knjige trgovačkog obrta
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 117
Novela Zakona o kreditnim institucijama
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 128
Ustupanje tražbine kao način plaćanja dugova
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 138
Agencije za privremeno zapošljavanje u Hrvatskoj
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 141
Pravni aspekti zapošljavanja radnika putem agencija za privremeno zapošljavanje
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 143
Pritvaranje radnika kao razlog za otkaz
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 146
EU fondovi: Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 148
Statistički optimizam
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 153
Mišljenja Ministarstva financija
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 156
Narodne novine
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 161
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 162
Udruga računovođa i financijskih djelatnika Požega, dana 27. veljače 2015. godine održala je XXX. redovitu izbornu skupštinu u hotelu Grgin dol u Požegi
Broj: 4  Godina: 2015  Stranica: 170