Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Riznica' broj 8. iz 2015. godine.
Povrati sredstava u državni proračun
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 5
Računovodstveno evidentiranje depozita, zajmova i kredita u proračunskom računovodstvu
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 8
Očekivane promjene u prezentaciji financijskih izvještaja neprofitnih organizacija
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 14
Isporuke jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave oporezive porezom na dodanu vrijednost
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 16
Obveze poslodavca prema radnicima zaposlenima na provođenju javnih radova
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 23
Prednosti i nedostaci sustava centralnog obračuna plaća u javnom sektoru
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 26
Isplata razlike jubilarne nagrade službenicima i namještenicima prema Odluci Vlade RH
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 30
Institut pojašnjenja i upotpunjavanja dokumenata i ponude u postupku javne nabave, u novijoj praksi DKOM-a
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 36
Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom nadzoru
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 42
Primjena Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 47
Smanjenje plaće i ostalih radnih prava u udrugama
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 57
PLAĆE I NAKNADE
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 60