Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 1. iz 2016. godine.
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 5
3. METODE MJERENJA POZICIJA GFI PREMA MSFI I HSFI AKTUALNE ZA 2015. GODINU
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 54
5. PRIMJER SASTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2015. GODINU
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 63
7. SAŽETAK
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 77
Sastavljanje izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti za 2015. godinu
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 78
Izvještaj o novčanim tokovima u skladu s MRS-om 7 i Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 80
Izvještaj o promjenama kapitala tijekom razdoblja za 2015. godinu
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 86
Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za 2015. godinu
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 88
Događaji nakon datuma bilance
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 96
Analiza financijskih izvještaja kao podloga za ocjenu kvalitete poslovanja
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 101
Primjeri Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka za 2015. godinu
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 112
Promjene u Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja primjenljive na financijske izvještaje za 2015. godinu i za financijske godine od siječnja 2016. godine
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 115
Obračun članarine turističkim zajednicama i spomeničke rente
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 125
Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 130
Obračun naknade za šume
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 132
Izvještavanje revizora o vremenskoj neograničenosti poslovanja subjekta
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 134
Očekivanja i priprema planova interne revizije za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 140
Prijava poreza na dobit za 2015. godinu
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 148
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2016. godini
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 162
Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu - porezna olakšica kod oporezivanja dobiti za 2015. godinu
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 163
Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte putem olakšice u porezu na dobit za 2015. godinu
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 168
Porezne olakšice u porezu na dobit za 2015. godinu za poduzetnike koji posluju u slobodnim zonama
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 173
Novine u oporezivanju dohotka u 2016. godini
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 179
Donacije hrane i izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 188
Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja - Obrazac PDV za prosinac 2015. godine
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 190
Oporezivanje prometa nekretnina nakon rekonstrukcije
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 204
Godišnja trošarinska izvješća za 2015. godinu
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 209
Stopa poreza na potrošnju pića u ugostiteljstvu za Grad Zagreb smanjena na 2%
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 216
Isplata plaće u 2016. godini
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 219
Visina minimalne plaće za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 230
Novine u rokovima ispostavljanja, obuhvatu primitaka i načinu iskazivanja podataka u obrascu JOPPD
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 233
Prava radnika u slučaju blokade računa poslodavca – novina koju uvodi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 239
Izmjene Pravilnika o vođenju matične evidencije HZMO
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 244
Utvrđivanje obveze doprinosa za osiguranike obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 249
Pribavljanje energetskog certifikata - zakonska obveza iznajmljivača od 1. siječnja 2016. godine
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 252
Novine u vezi s ovrhom na plaći u 2016. godini
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 254
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 260
Ravnopravnost spolova u vezi s radnim odnosom
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 265
Pravilnik o izdavanju Europske profesionalne kartice
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 268
EU fondovi: Poduzetnici i nabave u okviru projekata financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 272
Narodne novine
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 278
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2016  Stranica: 279