Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 2. iz 2016. godine.
Drugi mirovinski stup – u kontekstu kritika, koristi i mogućnosti unapređenja
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 4
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 8
Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 18
Objavljivanje informacija u bilješkama uz financijske izvještaje u skladu s HSFI
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 24
Tečajne razlike u računovodstvu
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 29
Posebnosti godišnjeg obračuna u djelatnosti trgovine za 2015. godinu
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 33
Primjeri raspoređivanja dobiti i pokrića gubitka za 2015. godinu
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 41
Računovodstveni aspekt i analiza utjecaja isplate dobiti na strukturu izvora financiranja društva
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 46
Revizija računovodstvenih procjena
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 55
Revizijski nalazi i njihova kvantifikacija
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 62
Neizravne fiskalne potpore u prijavi poreza na dobit za 2015. godinu na temelju ulaganja
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 67
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama – obrazac PD-IPO
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 79
Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 82
Prijava poreza na dohodak za 2015. pomoraca članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 94
Porezni tretman kapitalnih dobitaka fizičkih osoba
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 100
Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima - Obrazac OPZ-STAT-1
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 104
Carinski postupak unutarnje proizvodnje
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 108
Doprinosi za produženo mirovinsko osiguranje radnika stalnog sezonca
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 112
Primjena uredbi EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti na državne službenike, pomorce, letačko osoblje i ugovorno osoblje Europske unije
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 117
Privremena invalidska mirovina - novi institut u hrvatskom mirovinskom sustavu
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 120
Novi propisi o procjeni vrijednosti nekretnina
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 128
EBITDA: a zašto ne?
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 133
Prijava dohotka od samostalne djelatnosti za 2015. godinu
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 136
Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 148
Doprinosi obrtnika, slobodnih zanimanja i poljoprivrednika u JOPPD obrascu od 1. siječnja 2016. godine
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 154
Utvrđivanje obveze doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti na obrascu prijava poreza na dobit
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 164
Doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2016. godini
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 167
Najčešće povrede propisa o ugostiteljskoj djelatnosti
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 169
Revizija standardiziranog pristupa za kreditni rizik prema Baselu II
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 171
Ovrha na novčanim sredstvima temeljem vjerodostojne isprave
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 176
Smjernice nadzornih tijela za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 179
Odbor za zaštitu na radu i povjerenik radnika za zaštitu na radu
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 182
Naknada štete koju radnik uzrokuje poslodavcu na radu ili u vezi s radom
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 185
Gubitak povjerenja kao razlog za izvanredni otkaz - prikaz kroz sudsku praksu
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 193
Izbjeglička kriza u 2015. godini i Europski migracijski program
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 199
EU fondovi: Prekogranična suradnja u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 203
Povoljnija ekonomska klima
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 208
Narodne novine
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 211
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 212
HZRIF nagrađuje najbolje diplomske radove, poslijediplomske specijalističke radove i doktorate
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 220