Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 3. iz 2016. godine.
Povezane osobe – objave u izvještajima
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 5
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 12
Odgođena porezna imovina i obveze
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 15
Zastupanje u trgovini - računovodstveno praćenje i obračun PDV-a
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 25
Specifičnosti godišnjih financijskih izvještaja hotela
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 29
Specifičnosti godišnjeg obračuna turističkih agencija
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 32
Izmjene MSFI za mala i srednja poduzeća (MSP) kao dio novih projekata IASB-a
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 36
Revizija naknadnih događaja
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 41
Upotreba uzoraka u obavljanju revizije
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 47
Porezni status izvanbračne zajednice
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 54
Lokalni porezi gradova i općina i prijava podataka o vlasništvu kuće za odmor do 31. 3. 2016.
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 57
Obračun doprinosa i primici osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 62
Obveze doprinosa pomoraca – članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi za staž osiguranja od 1. siječnja 2016. godine
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 69
Pravo zaposlenih i samozaposlenih posvojitelja na posvojiteljski i roditeljski dopust
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 73
Mirovinsko osiguranje osoba koje su same obveznici doprinosa za svoje osiguranje
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 76
Predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015. g. za trgovačka društva i druge pravne osobe u vlasništvu RH i JLP(R)S
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 81
Novi Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 87
Obavljanje ugostiteljske djelatnosti
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 90
USALI - standard izvještavanja u hotelijerstvu
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 96
Trgovac pojedinac
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 106
Prikaz novog Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 108
Zapošljavanje maloljetnika
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 112
Međunarodni standardi i konvencije u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 117
Narodne novine
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 122
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 3  Godina: 2016  Stranica: 123