Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 4. iz 2016. godine.
Pravne i računovodstvene posebnosti jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 6
Godišnje izvješće
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 13
Porezni tretman transakcija s povezanim osobama prilikom izrade prijave poreza na dobit
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 17
Računovodstveno praćenje poslovanja i obračun PDV-a u ugostiteljskoj djelatnosti
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 22
Slobodni novčani tok – značaj i izračun prema MRS-u 7
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 30
Računovodstveni i porezni tretman vrijednosnog usklađenja zaliha
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 34
Odredbe MRS-a 16 vezane uz značajno uništenje imovine
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 38
Prodaja i povratni najam (sale & lease back) u računovodstvu
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 40
Pregled rokova čuvanja knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i financijskih izvještaja
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 43
Primjena novog MSFI 15 - Prihodi od ugovora s kupcima (1. dio)
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 47
Izdan je novi MSFI 16 - Najmovi koji mijenja način priznavanja operativnih najmova
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 53
Pisane izjave – MRevS 580
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 56
Uloga interne revizije u nefinancijskom izvještavanju prema Direktivi 2014/95/EU
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 60
Porezni aspekt otkupa poljoprivrednih proizvoda kod OPG-a
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 69
Odobravanje i ukidanje posebnog statusa poreznom obvezniku
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 73
Primjer izračuna opravdanih troškova za obrazovanje i izobrazbu pri prijavi poreza na dobit za 2015. godinu
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 77
Porezni tretman dohotka od kapitala po osnovi primitaka od kamata u zemlji
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 79
Oporezivanje isporuka nekretnina u postupku ovrhe
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 85
Isplata plaće i ostalih primitaka uz plaću na temelju sudske presude
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 91
Aktualnosti u primjeni propisa iz područja ugostiteljstva i turizma
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 105
Ugostiteljske usluge u objektima zatvorenog i klupskog tipa
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 109
Optimalan dizajn institucionalnog okvira supervizije financijskog sektora
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 113
Prestanak ugovora o radu odlukom nadležnog suda
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 120
Slobodan radni dan za prenatalni pregled
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 124
Šteta od opasne stvari i opasne djelatnosti
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 126
Stjecanje bez osnove
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 129
Obveze država u području usklađivanja s preporukama FATF-a
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 132
EU fondovi: Mogućnosti financiranja u okviru europske teritorijalne suradnje
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 140
Mišljenja Ministarstva financija
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 144
Narodne novine
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 149
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 150