Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 8. iz 2016. godine.
Prihodi od iznajmljivanja plovila, apartmana i kuća za odmor
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 7
Naknadna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 12
Računovodstveno evidentiranje povoljne kupnje (“negativnog goodwilla”) u postupku poslovnog spajanja
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 15
Revalorizacija i tečajne razlike dugotrajne imovine stečene u inozemstvu
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 18
Računovodstveni i porezni aspekt otpisa obveza
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 20
Primljeni predujmovi - računovodstveni i porezni tretman
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 23
Računovodstveni tretman financijskih instrumenata - prijelaz s MRS-a 39 na MSFI 9
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 29
Suglasnost radnika na ustezanje dijela plaće radi naplate potraživanja poslodavca
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 35
Početni revizijski angažman i početna stanja – odgovornost i postupci revizora
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 39
Izmijenjeni Međunarodni revizorski standard 315
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 42
Porezni učinci do sada provedenih poreznih reformi
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 45
Ustup prava na povrat poreza sklapanjem ugovora o ustupu ili cesiji
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 51
Neoporezivi primici sportaša
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 57
Obrazac OPZ-STAT-1 treba dostaviti najkasnije do 1. rujna 2016.
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 64
Porezno oslobođenje u okviru putničkog prometa – povrat PDV-a putnicima iz trećih zemalja
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 65
Oporezivanje elektronički obavljenih usluga osobama koje nisu porezni obveznici, a imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u drugoj državi članici
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 70
Naknada štete zbog sudskog raskida ugovora o radu
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 75
Sustavi otkrivanja prekograničnog prijenosa gotovine i prenosivih financijskih instrumenata koji glase na donositelja
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 79
Provođenje mjera solventnosti na osnovi analize financijskim pokazateljima u hotelijerstvu
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 83
Sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme ili probni rad
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 90
Autorski ugovor
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 93
Utvrđivanje alkoholiziranosti radnika - zakonska rješenja i sudska praksa
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 95
Glavne značajke zastupanja osnovom punomoći s osvrtom na sudsku praksu
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 99
Mišljenja Ministarstva financija
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 104
Narodne novine
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 107
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 108