Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 11. iz 2017. godine.
Izvješće s 20. savjetovanja Interna revizija i kontrola
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 6
Računovodstveni i porezni tretman naknadno utvrđenih troškova
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 8
Računovodstveno praćenje i porezni aspekt troškova promidžbe i reprezentacija
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 12
Vrijednosno usklađenje (umanjenje vrijednosti) imovine – pripreme za godišnji obračun
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 20
Primjeri vrijednosnog usklađivanja zaliha prema HSFI 10
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 29
Ulaganje u nekretnine – računovodstveni i porezni tretman
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 33
Računovodstveno praćenje gotovih proizvoda u vlastitoj prodavaonici
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 40
Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 45
Svrha objavljivanja po poslovnim segmen tima po MSFI-u 8
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 49
Najvažnije iz MSFI 15 - Prihodi od ugovora s kupcima
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 53
Primjena fer vrijednosti ne garantira „realne“ financijske izvještaje za sve korisnike
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 60
Nacrt Prijedloga zakona o reviziji – pregled najvažnijih novina
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 66
Izvješće neovisnog revizora sukladno novim Međunarodnim revizijskim standardima
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 75
Uloga i odgovornosti upravljačkih struktura društva i revizora u sprječavanju i detektiranju prijevarnog financijskog izvještavanja
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 85
Planiranje angažmana interne revizije prema novom Praktičnom vodiču
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 93
Mogućnosti primjene tehnika analize podataka kao alata za planiranje revizijskih angažmana
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 103
Metode za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 111
Naknada troškova ovršnog postupka i obračun PDV-a
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 123
Isporuka uz naknadu – sudska praksa
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 127
Premještanje dobara unutar Europske unije
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 134
Primjena carinskog postupka unutarnje proizvodnje
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 139
Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada u mjesecu prosincu
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 146
Plaća i odricanje od potraživanja za plaću zaposlenog člana uprave
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 159
Elektroničko poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 165
Financijsko vrednovanje investicijskih projekata u hotelijerstvu
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 174
Obračun amortizacije dugotrajne imovine za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 188
Izravna primjena Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 196
Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma - procjena rizika i druge mjere
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 202
Hrvatski sustav ovršnog postupka u kojemu sudjeluje javni bilježnik nije u skladu s pravom Europske unije
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 212
Godišnji odmor osoba koje koriste pravo s osnova roditeljstva
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 219
Prestanak ugovora o radu po Zakonu o radu
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 223
Prekogranična provedba odluka o novčanim kaznama u području upućivanja radnika u države članice Europske unije
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 228
Mirenje kao najpogodniji način rješavanja sporova
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 232
Kako se nova paneuropska osobna mirovina uklapa u hrvatski mirovinski sustav
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 235
Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 243
Narodne novine
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 248
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 249
OBAVIJEST O STRUČNIM TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U STUDENOM 2017. god. KOJE UDRUGA ORGANIZIRA ZA ČLANOVE UDRUGE - PRAVNE OSOBE
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 256