Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 12. iz 2017. godine.
Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja za 2017. godinu
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 5
Godišnji popis imovine i obveza trgovačkih društava
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 25
Porezna i računovodstvena obilježja inventurnih razlika i otpisa
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 28
Rezerviranja za troškove zaposlenika - računovodstveni i porezni aspekt
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 36
Analiza financijskih izvještaja u konceptu fer vrijednosti mjerenja bilančnih pozicija
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 42
Sudjelovanje revizora u provođenju godišnjeg popisa imovine i obveza
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 52
Model tri linije obrane za učinkoviti proces upravljanja rizicima cyber sigurnosti i kontrole
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 54
Ulazak u sustav PDV-a od 1. siječnja 2018. godine
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 63
Izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 70
Prijava PDV-a za prosinac 2017. godine i obveza usklađenja i ispravaka obračuna PDV-a na kraju godine
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 76
Provedba carinskog postupka unutarnje proizvodnje
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 82
Božićnice u novcu i naravi i darovi djeci radnika za 2017. godinu
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 88
Otpremnine - pravo radnika i porezno određenje
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 92
Pozitivna i negativna obilježja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 99
Utvrđivanje i priznavanje prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti nastale u inozemstvu
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 103
Usporedna analiza multiplikatora trgovanja: P/E i EV/EBITDA
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 106
Inventurne razlike kod obrtnika
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 110
Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti i podnošenje godišnjeg izvješća za 2017. godinu
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 117
Provođenje sezonskih sniženja
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 125
Primjena Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 128
Uloga obveznika i nadzornih tijela u novom Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 132
Donošenje politika, kontrola i postupaka prema novom Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 138
Mogućnosti isplate neoporezivih primitaka radnika u postupku ovrhe
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 141
Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 144
Narodne novine
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 150
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 152
OBAVIJEST O STRUČNIM TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U PROSINCU 2017. god. KOJE UDRUGA ORGANIZIRA ZA ČLANOVE UDRUGE - PRAVNE OSOBE
Broj: 12  Godina: 2017  Stranica: 159