Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 2. iz 2017. godine.
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 5
Primjer sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu prema novom Pravilniku o strukturi i sadržaju GFI-a
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 16
Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 30
Objavljivanje informacija u bilješkama uz financijske izvještaje u skladu s HSFI
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 35
Primjeri objavljivanja povezanih osoba prema MRS 24 i HSFI 2
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 42
Primjeri raspoređivanja dobiti i pokrića gubitka za 2016. godinu
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 48
Analiza financijskih izvještaja - primjer poduzeća iz djelatnosti trgovine
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 53
Računovodstveno praćenje poslovanja i obračun PDV-a u ugostiteljskoj djelatnosti od 1. siječnja 2017.
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 74
Posebnosti godišnjeg obračuna u djelatnosti trgovine
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 83
Vrijednosno usklađenje zaliha – računovodstveni i porezni tretman
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 91
Računovodstveno iskazivanje vremenskih razgraničenja
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 96
Tečajne razlike u računovodstvu
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 100
Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte putem olakšice u porezu na dobit za 2016. godinu
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 104
Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu - porezna olakšica kod oporezivanja dobiti za 2016. godinu
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 109
Porezne olakšice u porezu na dobit za 2016. godinu za poduzetnike koji posluju u slobodnim zonama
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 114
Neizravne fiskalne potpore u prijavi poreza na dobit za 2016. godinu na temelju ulaganja
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 121
Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2016.
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 136
Pregled izmjena u oporezivanju PDV-om
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 145
Subvencije sa stanovišta PDV-a
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 150
Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima na dan 31. prosinca 2016. (Obrazac OPZ-STAT-1)
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 153
Drugi dohodak novinara, športaša i umjetnika koji su osigurani kao slobodna zanimanja
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 157
Izmjene u obuhvatu, načinu iskazivanja i šifriranju podataka u obrascu JOPPD
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 162
Zdravstvena zaštita radnika izaslanih u Švicarsku
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 167
Doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2017. godini
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 170
Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 172
Smjernice EU za oblikovanje Europskog kodeksa poreznih obveznika
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 177
EU fondovi: Mogućnosti financiranja za projekte održivog razvoja prirodne baštine
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 183
Narodne novine
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 189
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 190
HZRIF nagrađuje najbolje diplomske radove, poslijediplomske specijalističke radove i doktorate
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 197