Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 3. iz 2017. godine.
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 6
Obveza formiranja ostalih rezervi
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 10
Računovodstveni tretman odgođenih poreza za 2016. godinu
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 13
MSFI 9: Financijski instrumenti - zahtijevi klasifikacije i mjerenja -
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 23
Računovodstveno praćenje proizvodnje mlijeka
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 32
Blagajničko poslovanje u trgovačkim društvima
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 35
Računovodstvena profesija u europskim zemljama
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 40
Modifikacije mišljenja u izvješću neovisnog revizora u skladu s izmijenjenim MRevS-om 705
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 49
Regulatorni okvir i učinci transfernih cijena na oporezivanje dobiti u Republici Hrvatskoj
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 56
Oporezivanje inozemnih mirovina od 1. siječnja 2017. godine
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 65
Novine u oporezivanju dohotka propisane Pravilnikom o porezu na dohodak
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 80
Mogućnosti plaćanja u gotovom novcu naknada, potpora i nagrada
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 86
Kružne prijevare i zlouporabe PDV-a
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 89
Ispravak pretporeza
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 97
Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda - obvezne evidencije i izdavanje računa ovisno o poreznom statusu OPG-a
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 103
Trošarinsko postupanje s duhanskim prerađevinama
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 107
Troškovi službenog putovanja
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 115
Drugi dohodak ostvaren iz inozemstva
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 124
Primjena uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na državljane trećih zemalja
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 129
Podsjetnik na obvezu predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. g. za trgovačka društva i druge pravne osobe u vlasništvu RH i JLP(R)S
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 133
Utjecaj ulaganja u dugotrajnu imovinu na prihode i dobit
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 135
Financijski efekt kupona u maloprodaji
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 138
Doprinosi za socijalno osiguranje poljoprivrednika od 1. siječnja 2017. godine
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 141
Aktualnosti u primjeni propisa u obavljanju djelatnosti ugostiteljstva i turizma
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 146
Ugostiteljske i turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 150
Način određivanja promjenjivih kamatnih stopa u Hrvatskoj
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 155
Zaštita kod materijalnih nedostataka stvari
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 168
„Prerastanje“ ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor o radu na neodređeno vrijeme
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 172
Kako zaštititi primanje od ovrhe?
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 175
Radnopravni položaj članova uprave
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 181
Nadležnost hrvatskih javnih bilježnika u kontekstu pravosudne suradnje u građanskim stvarima u Europskoj uniji
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 184
Hrvatska izvjesnost i globalna neizvjesnost
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 191
Narodne novine
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 194
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 195