Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 4. iz 2017. godine.
Podsjetnik na sadržaj i datume predaje GFI u FINA-u
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 6
Godišnje izvješće prema novom Zakonu o računovodstvu
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 8
Godišnje izvješće prema novom Zakonu o računovodstvu
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 8
Dugoročna rezerviranja - računovodstveni i porezni aspekt
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 14
Računovodstveni i porezni aspekt nerealiziranih dobitaka i gubitaka od naknadnog mjerenja financijske imovine
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 19
Računovodstveni i porezni tretman primjene metode udjela kod ulaganja u dionice (udjele)
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 25
Tretman transakcija s povezanim osobama pri sastavljanju prijave poreza na dobit za 2016. godinu
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 30
Primjeri računovodstvenog praćenja restrukturiranja dugova metodom zamjene duga glavnicom (debt-equity swap)
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 37
Pravne i računovodstvene posebnosti jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 40
Odgovornost i postupci revizora u reviziji subjekata koji koriste rad uslužnih organizacija
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 47
Odgovornost i postupci revizora u reviziji subjekata koji koriste rad uslužnih organizacija
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 47
Revizorove odgovornosti u vezi s ostalim informacijama - izmijenjeni MRevS 720
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 53
Interno vrednovanje funkcije interne revizije prema novoj Provedbenoj smjernici
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 58
Porezne obveze nerezidenata kod iznajmljivanja soba, apartmana i kuća za odmor
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 66
Obrazac PPO - Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze, obveza podnošenja do 20. travnja 2017. godine
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 74
Javnopravna tijela kao obveznici PDV-a prema presudama Europskog suda pravde
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 78
Novine koje je donio Carinski zakonik Unije
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 84
Novine u propisima o pravima nezaposlenih osoba i o poticajima zapošljavanju
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 90
Obvezni doprinosi za članove uprave trgovačkih društava, izvršne direktore i upravitelje zadruga
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 93
Utvrđivanje plaće u naravi za korištenje službenih automobila u privatne svrhe
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 101
Rodiljni dopust nakon radnog odnosa u drugoj državi članici Europske unije
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 109
Položaj transportnih radnika u kontekstu uredbi EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 111
Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštite
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 116
Povezanost strukture ulaganja i prinosa mirovinskih fondova u izabranim zemljama svijeta
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 123
Samozaposleni u hrvatskome sustavu socijalne sigurnosti
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 128
Menadžment prinosa u hotelijerskoj djelatnosti
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 136
Zastara u obveznim odnosima
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 149
Sporazum o prestanku ugovora o radu
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 155
Prava iz radnih odnosa osoba koje se stručno osposobljavaju za rad
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 158
Poslovnik o radu uprave i drugih organa društva
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 161
Financiranje Europske unije: Izvješće radne grupe na temu vlastitih sredstava EU
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 164
Narodne novine
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 167
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 168
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 176