Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 8. iz 2017. godine.
UTJECAJ PROMJENA RAČUNOVODSTVA, POREZA I PLAĆA NA GOSPODARSKI RAST HRVATSKE
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 7
Prikaz Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 9
Naknadna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 12
Računovodstveni tretman tova peradi
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 15
Računovodstveni i porezni aspekt otpisa obveza
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 19
Slučajevi priznavanja/nepriznavanja troškova internih projekata prema MRS-u 38 - Nematerijalna imovina
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 22
Umanjenje vrijednosti prema novom MSFI 9 “Financijski instrumenti“
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 25
Izazovi djelovanja revizijskih odbora prema Direktivi 2014/56/EU i Uredbi (EU) br. 537/2014.
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 35
Sustav ePorezna – Jedinstveni portal Porezne uprave
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 42
Naknade za priređivanje igara na sreću
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 49
Primjena Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 54
Isporuke dobara vezane uz zdravstvenu skrb – sudska praksa
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 58
Rabljena motorna vozila - obračun PDV-a primjenom posebnog postupka oporezivanja marže
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 64
Novine pri utvrđivanju poreza na cestovna motorna vozila u 2017. godini
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 71
Izdaci koji umanjuju poreznu osnovicu primitaka od drugog dohotka
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 78
Rad u dvije ili više država članica Europske unije
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 82
Poslovne knjige ugostiteljskog obrta
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 87
Boravišna pristojba u 2017. godini
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 98
Aktualna pitanja poslovanja u djelatnosti ugostiteljstva i turizma
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 104
Zaštita dostojanstva radnika
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 107
Certifikacijom proizvoda do tržišta
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 111
Narodne novine
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 115
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 117