Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 1. iz 2018. godine.
Novine u oporezivanju dohotka od 1. siječnja 2018. godine
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 4
Minimalna plaća i obračun doprinosa od 1. siječnja 2018. godine
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 11
Izmjene Pravilnika o PDV-u od 1. siječnja 2018. godine
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 19
Računovodstveni i porezni tretman nabave, upotrebe i prodaje osobnih automobila od 1. siječnja 2018.
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 25
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 33
Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2017. godinu
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 93
Izvještaj o promjenama kapitala za 2017. godinu
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 101
Izvještaj o novčanim tokovima za 2017. godinu
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 104
Računovodstveno praćenje tečajnih razlika prema MRS-u 21
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 114
Vremenska razgraničenja
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 124
Događaji nakon datuma bilance
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 129
Izvještavanje o korporativnom upravljanju
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 136
Pregled izmjena MSFI primjenjivih na financijsko izvještavanje u 2018. godini
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 143
Obračun članarine turističkim zajednicama
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 151
Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 155
Primjeri Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka za 2017. godinu
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 157
Novi Zakon o reviziji
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 160
Primjena analitičkih postupaka u reviziji financijskih izvještaja
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 163
Sastavljanje Obrasca PD za 2017. godinu
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 171
Prijava poreza na dobit po novčanom načelu
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 181
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2018. godini
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 187
Inozemni dohodak i odgoda plaćanja poreza – INO-IZJAVA i Obrazac INO-DOH
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 188
Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2017. godine
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 206
Obveza trgovaca i ugostitelja u popisivanju zaliha cigareta zbog povećanja trošarine i maloprodajne cijene
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 221
Godišnja trošarinska izvješća i Izjava za 2017. godinu
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 227
Isplata plaće u 2018. godini
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 233
Isplata drugog dohotka u 2018. godini
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 247
Privatni ulagatelji: promjene strategije ulaganja
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 255
Elektroničko podnošenje Obrasca DOH-Z za 2017. godinu
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 262
Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 269
Pravni položaj i obveze profesionalnih djelatnosti u novom Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 274
Ovrha na plaći u 2018. godini
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 277
Imenovanje i zadaće službenika za zaštitu podataka prema Općoj uredbi za zaštitu podataka
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 278
Natječaj iz europskog programa transnacionalne suradnje „INTERREG Središnja Europa“
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 281
Narodne novine
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 286
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 288
OBAVIJEST O STRUČNIM TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U SIJEČNJU 2018. god. KOJE UDRUGA ORGANIZIRA ZA ČLANOVE UDRUGE - PRAVNE OSOBE
Broj: 1  Godina: 2018  Stranica: 291