Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 12. iz 2018. godine.
Najvažnije promjene u poreznom sustavu Hrvatske od 1. siječnja 2019. godine
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 7
Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja za 2018. godinu
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 12
Umanjenje vrijednosti dugotrajne materijalne imovine prema MRS-u 36
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 32
Mjerenje financijske imovine na kraju izvještajnog razdoblja u skladu s MSFI 9 i HSFI 9
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 41
Računovodstvo tečajnih razlika kod uvoza i izvoza prema MRS-u 21 i MSFI-u 9
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 49
Troškovi rezerviranja – računovodstveni i porezni tretman
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 56
Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 67
Računovodstveno evidentiranje sitnog inventara
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 71
Popis imovine i obveza na datum bilance
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 73
Porezna i računovodstvena obilježja inventurnih razlika i otpisa
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 81
Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma u 2019. godini
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 88
Izvještaj o plaćanjima javnom sektoru
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 90
Primjer izrade operativnog plana u proizvodnim poduzećima
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 92
Sastavljanje i korištenje financijskog plana (novčanog proračuna) poduzetnika
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 98
Izrada i korištenje fleksibilnog proračuna u 2019. godini
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 102
Sudjelovanje revizora u provođenju godišnjeg popisa imovine i obveza
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 108
Konfirmacije kao revizijski dokaz
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 110
Ocjena učinkovitosti rada revizijskih odbora
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 116
Izvješćivanje o rezultatima rada funkcije interne revizije
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 124
Pregled izmjena i dopuna Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 134
Obrazac INO-DOH i INO-IZJAVA
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 137
Izmjene Zakona o PDV-u
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 150
Prijava PDV-a za prosinac 2018. godine i obveza usklađenja i ispravaka obračuna PDV-a na kraju godine
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 155
Obveze poreznih obveznika kod promjene poreznih stopa od 1. siječnja 2019. godine
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 161
Ulazak u sustav PDV-a u 2019. godini
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 165
Izlazak iz sustava PDV-a
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 172
Ispravak za razdoblje koje je bilo predmet poreznog nadzora – sudska praksa
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 178
Izmjene i dopune Zakona o doprinosima od 1. siječnja 2019. godine
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 184
Isplata nagrada i darova radnicima u 2018. godini
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 188
Porezna obilježja otpremnine
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 192
Kada u mirovinu?
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 201
Inventurne razlike kod obrtnika
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 208
Utvrđivanje paušalnog dohotka od samostalne djelatnosti i podnošenje godišnjeg izvješća za 2018. godinu
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 215
Provođenje sezonskih sniženja
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 223
Novela Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 226
Nadzorna tijela iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 231
Dubinska analiza i procjena rizika stalne i povremene stranke
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 236
Zakonska i ugovorna zabrana natjecanja radnika s poslodavcem
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 243
Izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 247
Potpore iz fondova Europske unije za poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti mikro, malih i srednjih poduzeća kroz informacijske i komunikacijske tehnologije
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 252
Narodne novine
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 259
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 260
OBAVIJEST O STRUČNIM TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U PROSINCU 2018. god. KOJE UDRUGA ORGANIZIRA ZA ČLANOVE UDRUGE - PRAVNE OSOBE
Broj: 12  Godina: 2018  Stranica: 268